©  BELGA

Virton vraagt BAS en Licentiecommissie om dossier opnieuw te behandelen

Omdat de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) niet inging op het verzoek van Excelsior Virton om voorlopige maatregelen te treffen, vraagt de voetbalploeg uit de provincie Luxemburg aan de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om het dossier opnieuw te beoordelen. “Zodat eindelijk die licentie toegekend kan worden”, klinkt het donderdag in een communiqué.

Bron: BELGA

Virton kreeg afgelopen maandag nul op het rekest. Nadat zowel de Licentiecommissie als het BAS hadden geweigerd een licentie toe te kennen aan de Luxemburgers, richtte Virton zich tot de BMA. De club vroeg om tijdelijke maatregelen te treffen om toch de licentie toe te kennen, omdat de licentieregels volgens de club uit de Gaume in strijd zouden zijn met het mededingingsrecht. Virton voelde zich gesteund door de auditeur van de BMA.

Maar het Mededingingscollege volgde niet. “De licentieweigering was gesteund op gronden die het College prima facie verenigbaar acht met het mededingingsrecht. Ondanks herhaaldelijke uitnodigingen maakte Virton geen gebruik van de mogelijkheid om bijvoorbeeld een bankgarantie of een ander instrument voor te leggen dat de continuïteit van de Virton tijdens het seizoen 2020-2021 kon waarborgen”, klonk het in de verklaring.

Toch haalt Virton uit de beoordeling ‘prima facie’ van het Mededingingscollege ook een element dat de eigen zaak kan dienen. Volgens de club, die door de tussentijdse beslissing van de BMA veroordeeld lijkt tot tweede amateurklasse, mag de voetbalbond in de beoordeling van de continuïteit geen sponsorcontracten buiten beschouwing gelaten als ze afkomstig zijn van ‘verbonden entiteiten’. In het geval van Virton gaat het om het bedrijf Leopard, dat in de portefeuille zit van clubeigenaar Flavio Becca. De BMA zou die stelling bevestigd hebben, aldus Virton in een communiqué.

“Zonder die regel, die dus illegaal en foutief is verklaard, zou Virton niet in de problemen zijn geraakt met betrekking tot het aantonen van de continuïteit”, klinkt het. “We hadden onze licentie zonder discussie moeten krijgen, omdat er meerdere van die sponsorcontracten in ons dossier zitten.”

 ©  BELGA

Virton voldeed daarnaast volgens het BAS en de Licentiecommissie niet aan de algemene voorwaarden. Dat had te maken met een betwiste schuld aan Sporting Lokeren en achterstallige RSZ-bijdragen. Volgens het Mededingingscollege zou het buiten proportie zijn om op basis daarvan een licentie te weigeren, met de drastische gevolgen vandien.

De auditeur van de BMA had in zijn conclusies geschreven dat “wanneer bepaalde bondsregels tegen het mededingingsrecht indruisen” het ook logisch zou zijn “dat het BAS en/of de Licentiecommissie een nieuwe beslissing zouden nemen op het licentiedossier op basis van een reglement dat conform de concurrentieregels is”. Op basis van dat advies van de auditeur, stapt Virton opnieuw naar het BAS en de Licentiecommissie. De KBVB moet volgens Virton maar uitmaken welke instantie het best geplaatst is om het licentiedossier snel te behandelen.

Eerder had Virton al laten weten naar de rechtbank in Brussel te stappen om een schadevergoeding van 15 miljoen euro te eisen van de KBVB. “De licentietoekenning zou een gedeeltelijke tegemoetkoming zijn in natura voor de schade die Virton geleden heeft. Door de licentie toe te kennen kan de KBVB zijn financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van Virton verminderen”, aldus Virton, dat de KBVB aanspoort “een constructieve houding” in te nemen. “Als de KBVB dat niet doet en koppig vasthoudt aan de rigide houding die door het Mededingscollege aan de kaak wordt gesteld, zal de KBVB opieuw in de fout zijn gegaan en daarvoor verantwoording moeten afleggen in de rechtbank.”

MEER OVER R.E. Virton

Meer voetbalnieuws