©  BELGA

Gouverneur Nationale Bank waarschuwt voor ‘communisme’ in Wallonië

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, waarschuwt Wallonië voor een ecologisch plan van wetenschappers en bedrijven, waarin wordt gepleit voor bijkomende overheidsinvesteringen in de groene economie.

Wunsch wijst er in een interview op de website van de UCL op dat de overheidsuitgaven in Wallonië al erg hoog liggen en dat “de economische structuur er afhangt van transfers vanuit Vlaanderen”. “Wallonië zit voor 2021-2022 waarschijnlijk aan 70% publieke uitgaven. Dat wil zeggen dat we dichter staan bij een communistisch regime dan bij een neoliberaal regime, waar sommigen voor waarschuwen.”

De Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) reageerde op Twitter ontstemd. “Men verwacht van een gouverneur dat hij met ernst, omzichtigheid en terughoudendheid ageert, niet dat hij bewoordingen gebruikt die schandelijk en kwaadwillig zijn tegenover de openbare instellingen.” (mv)