©  BELGA

Virton vangt bot bij Mededingingsautoriteit en degradeert naar de amateurreeksen

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft maandag het verzoek van Excelsior Virton, om voorlopige maatregelen op te leggen aan de Belgische voetbalbond (KBVB), naast zich neergelegd.

Bron: BELGA

Het College besliste dat de weigering van een proflicentie voor Virton door de Licentiecommissie van de KBVB, die bevestigd werd door een arbitrale uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), gesteund was op gronden die het College op het eerste gezicht verenigbaar acht met het mededingingsrecht.

Het College heeft met name vastgesteld dat Virton, ondanks herhaaldelijke uitnodigingen, geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die werden geboden en die de Licentiecommissie of het BAS hadden toegelaten om de licentie toe te kennen, bijvoorbeeld door een bankgarantie of een ander instrument voor te leggen dat de continuïteit van de club tijdens het seizoen 2020-2021 kon waarborgen.

Excelsior Virton, dat vorig seizoen een topseizoen draaide in de Proximus League, kreeg zowel voor de Licentiecommissie als het BAS geen proflicentie toegekend en degradeert zo automatisch naar de amateurreeksen.

Meer voetbalnieuws