Veel Antwerpenaars gaven zich via Antwerpen Helpt op om te helpen bij de voedselbedeling. © Sebastian Steveniers

Vrijwilligersplatform Antwerpen Helpt stopt

Antwerpen Helpt is een digitaal platform waar mensen die hulp willen geven en zij die het nodig hebben elkaar vonden. Het werd opgericht als maatregel rond de coronacrisis. “We stoppen dit nu omdat er veel minder vraag is naar hulp”, zegt Tom Meeuws (sp.a), schepen van Sociale Zaken.

Sacha Van Wiele


MEER OVER Tom Meeuws

DOEN!