Groep Antwerpenaars tekent bezwaar aan tegen bouwaanvraag voor Oosterweelverbinding

Onder de slogan ‘Wensen van Mensen’ heeft een groep Antwerpenaars aangekondigd een bezwaarschrift in te dienen tegen de huidige bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Het gaat onder meer om leden van het buurtcomité Schijnverbond. Groen schaart zich alvast achter het initiatief. De actiegroepen die mee het Toekomstverbond onderhandelden nemen wel een positief standpunt in ten opzichte van de bouwaanvraag, maar zeggen in tussentijd wel te werken aan een actualisering van het Toekomstverbond.

jvh

De ondertekenaars van het bezwaarschrift zeggen vrijdag dat ze “van oordeel zijn dat de bouwaanvraag op een aantal cruciale vlakken kan worden verbeterd en onvoldoende tegemoetkomt aan het Toekomstverbond”. Ze noemen dat Toekomstverbond wel een “eervol compromis”, maar stellen onder meer dat de capaciteit van de geplande nieuwe Scheldetunnel niet zoals afgesproken uitgaat van een modal shift van 50%, het knooppunt aan Schijnpoort nog compacter moet, er onvoldoende garanties zijn voor een volledige overkapping en de luchtkwaliteit aan de tunnelmondingen erg slecht zou zijn.

De Antwerpse afdeling van Groen sluit zich aan bij die kritiek. “De Oosterweel moet er komen in een echte ‘light-versie’, zoals afgesproken in het Toekomstverbond”, zegt Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien, die ook meer overkapping gepland wil zien. Groen betwijfelt ook of de modal shift van 50% zal worden gehaald. “We stellen vast dat de Vlaamse overheid geen extra middelen voorziet voor het Vervoersplan 2021 en het Routeplan 2030 van De Lijn”, klinkt het.

De actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland verklaarden woensdag tijdens een webinar nog dat zij wél een positief standpunt innemen tegenover de bouwaanvraag, onder meer omdat ze de resultaten van alle gevoerde gesprekken niet op losse schroeven willen zetten. Ze werken tegen dit najaar wel aan een actualisering van het Toekomstverbond, waarin opmerkingen en momenteel ontbrekende elementen aan bod zullen komen.

LEES OOK: Bezwaren tegen vergunning Oosterweel stapelen zich op : “Herteken de Hollandse Knoop”

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring