De toekomstige locatie van de Hollandse Knoop. Hier zou de Ring van 17 naar 25 baanvakken gaan. © Dirk Kerstens

Bezwaren tegen vergunning Oosterweel stapelen zich op : “Herteken de Hollandse Knoop”

Het actiecomité ’t Schijnverbond heeft enkele tientallen bezwaarschriften verzameld tegen de bouwaanvraag voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. Het comité wil onder meer garanties voor een modal shift, waarbij het autoverkeer maximum de helft van de mobiliteit uitmaakt. De partij Groen steunt de ingediende bezwaarschriften.

pvdp

Onder de titel ‘Wensen van mensen’ wil het actiecomité dat de bouwaanvraag op een aantal punten wordt verbeterd. “Voor het aansluitingscomplex aan Schijnpoort, de zogenaamde Hollandse Knoop, gaat men in de bouwaanvraag nog steeds uit van 25 baanvakken. Op een plek waar nu al zeventien vakken zijn. In het bezwaarschrift vragen we om dit complex te hertekenen”, zegt Frans Teuchies van ’t Schijnverbond.

Verder willen de indieners van de bezwaarschriften onder meer dat er een meldpunt voor klachten rond schade of overlast tijdens de werken komt. Ook willen ze dat tunnelmonden van de overkapping op minder dicht bevolkte plekken komen.

Groen schaart zich achter de eisen. “De bouwaanvraag voorziet veel te weinig overkapping. En de omslag naar meer duurzaam verkeer moet er komen door nu geen té zware auto-infrastructuur te bouwen”, zegt gemeenteraadslid Wouter Van Besien.

www.oosterweelbezwaar.be

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring