Een foto van een drukjacht in Mol. Ondanks het jachtverbod mochten jagers wel op everzwijnen blijven jagen zodat de populatie onder controle blijft.

Een foto van een drukjacht in Mol. Ondanks het jachtverbod mochten jagers wel op everzwijnen blijven jagen zodat de populatie onder controle blijft. © Joren De Weerdt

Ondanks jachtverbod door corona blijft everzwijnpopulatie stabiel: “Op everzwijnen mochten we wel jagen”

De everzwijnenpopulatie is niet toegenomen in onze contreien en dat ondanks het algemene jachtverbod tijdens de voorbije lockdown. “We hebben nog wel mogen jagen op everzwijnen”, verklaart jager Johan Broeckx uit Dessel.

Guy Van Nieuwenhuysen


MEER OVER Blikvangers KempenDOEN!