Twintig kilo explosieven vellen Samga-gebouw

Twintig kilo explosieven was er nodig om de resterende toren van de betonnen graansilo op de Samga-site aan het Noordkasteel te slopen. “De ontploffing is perfect verlopen, de laatste Samga-toren is neergekomen exact op de plaats waar we het hadden voorzien”, zegt Jeroen Vandenbossche van aannemer Hens die de explosie tot uitvoering heeft gebracht.

svw, kvh

De sloop van de Samga-gebouwen is momenteel een van de meest spectaculaire voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding. Dit terrein wordt de toekomstige werfzone voor de Oosterweelknoop: de aansluiting tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. De knoop ontsluit het zuidelijk deel van de haven met het noorden van de stad.

© rr

De toren stond op drie kolommen. Op twee van de drie werden explosieven aangebracht. Daardoor kon op een gecontroleerde manier het gebouw worden gesloopt. “Het is zoals bij het vellen van een boom”, zegt springmeester Herman Daelman van het bedrijf Wolf. “Ook daar zaag je een spie uit de boom waardoor die omvalt. Het laten ontploffen van twee kolommen is eigenlijk die spie.”

De toren van de betonnen graansilo plaatste Daelman wel voor wat uitdagingen. “Het was een vrij moeilijk dossier. We moesten rekening houden met de impact op de grond en een oude kademuur dichtbij. Bovendien zitten we dicht bij de stedelijke omgeving en is er de scheepvaart. Dat er ook geen bouwplannen waren van dit gebouw maakte het allemaal complex. Toch blijft het slopen van gebouwen de meest veilige methode. De mensen staan allemaal minstens tweehonderd meter van de explosie.”

Daelman en het bedrijf Wolf zijn geen onbekenden in Antwerpen. Zij gingen ook al aan de slag in de Antwerp Tower, de Scheldekaaien en op de Opel-site. “De dag voor zo’n klus is er altijd wat stress, maar als de knal er is en ik zie dat het gebouw goed valt, is het echt wel genieten”, zegt Daelman.

De oudste Samga-silo, met een bakstenen gevel uit 1895, blijft behouden. Er loopt een haalbaarheidsstudie over de invulling van dit gebouw. Het idee is om er een duurzame energiecentrale van te maken. Het zou de restwarmte uit de industrie in de haven opslaan.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio