De baggerwerken op het dak van de Rupeltunnel zitten in de tweede fase. © JB

Verwijdering van 16.000 kubieke meter slib voor ‘betonnen matras’

Op maandag 18 mei zijn de baggerwerken boven de Rupeltunnel, in Zeekanaal Brussel-Schelde begonnen. De klus behelst in totaal drie baggerfasen of 16.000 kubieke meter slib dat wordt verwijderd, waarna een ‘betonnen matras’ ter bescherming wordt aangebracht.

De huidige baggerwerken zijn opgedeeld in verschillenden fasen. De eerste fase, het baggeren van de eerste laag, zowat een meter dik slib, is ondertussen succesvol afgerond. De volgende weken vinden nog twee opeenvolgende baggerfasen plaats waarbij telkens opnieuw zowat een meter slib verdwijnt. In totaal ligt er dus zowat drie meter slib op het dak van deze verzonken tunnelelementen, waardoor het scheepvaartverkeer dreigde hinder te ondervinden. De werken kaderen in het normale onderhoudsprogramma van het kanaal. De rest van het kanaal is trouwens al eerder uitgebaggerd. De werken zorgen in principe nooit voor enige hinder voor het scheepvaartverkeer.

Bouwverlof

“De verdieping van het Zeekanaal Brussel-Schelde meet in totaal drie meter. Nu gaat het alleen over de zone boven de Rupeltunnel, over een lengte van ongeveer tachtig meter”, legt communicatieverantwoordelijke voor De Vlaamse Waterweg Carolien Peelaerts uit. “In totaal wordt bij deze baggerwerken ongeveer zestienduizend kubieke meter slib weggehaald en afgevoerd. Volgens de huidige planning is voorzien om de baggerwerken af te ronden voor het bouwverlof. Uiteraard is dit onder voorbehoud van het weer en eventuele onvoorziene gebeurtenissen.”

Wanneer de baggerwerken zijn uitgevoerd na het bouwverlof begint de aannemer met de aanleg van een zogenaamde ‘betonnen matras’ op de bodem van het Zeekanaal Brussel-Schelde. Die moet het dak van de tunnel te allen tijde beschermen tegen mogelijk vallende ankers.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio