“Op vijf plaatsen komen er groenschermen en we plannen 3.161 vierkante meter extra boscompensatie”, klinkt het. © Erik Van Eycken

2 kilometer extra geluidsschermen langs doorgetrokken R6

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat 2 kilometer extra geluidsschermen en boscompensatie aanbrengen langs de R6 om geluidsoverlast voor de omwonenden tegen te gaan. De werkzaamheden kunnen ten vroegste volgend jaar van start gaan.

Stijn Van de Sande

Nadat de omgevingsvergunning voor de doortrekking van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden in 2015 werd vernietigd, moest het AWV een nieuwe vergunning aanvragen. Daarvoor was ook een nieuw onderzoek nodig naar de effecten van de doortrekking op mens en milieu. Dit project-milieueffectenrapport is nu zo goed als afgerond. De voorlopige resultaten werden deze week voorgelegd aan de buurt tijdens een digitaal infomoment.

“De onderzoekers hebben data verzameld op het gebied van verkeer, geluidsoverlast en luchtkwaliteit”, zegt Jef Schoenmaekers van het AWV. “De huidige situatie werd ook vergeleken met een R6 zonder de doortrekking van Katelijne naar Bonheiden. Het onderzoek concludeert dat de doortrekking heel wat voordelen heeft op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn wat de leefbaarheid voor de directe omgeving betreft.”

“Daarom gaan we milderende maatregelen nemen”, klinkt het. “Zo plaatsen we 2 kilometer bijkomende geluidsschermen op verschillende locaties langs de R6 zodat het geluidsniveau voor iedereen onder de 55 dB(A) blijft. Op vijf plaatsen komen er groenschermen en we plannen 3.161 vierkante meter extra boscompensatie. Tot slot gaan we ook aanpassingen doorvoeren aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden. Tijdens het infomoment reageerden de omwonenden overwegend positief, maar er waren ook bezorgdheden. Daar gaan we zeker mee aan de slag, zodat we de maatregelen nog meer kunnen optimaliseren.”

Nadat alle instanties hun adviezen hebben gegeven, wordt het ontwerp-project-MER binnenkort gefinaliseerd. Definitieve conclusies worden daarom pas in de zomer verwacht. In het najaar hoopt het AWV een vergunningsaanvraag in te dienen. De uitvoering van de werkzaamheden is ten vroegste voor 2021.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio