© ISOPIX

BOIC stelt verkiezingen uit, Kim Gevaert volgt Gaston Roelants wel op als voorzitter van Belgische Olympiërs

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft dinsdag op haar algemene vergadering, dia plaatsvond via videoconferentie, besloten de verkiezing van een nieuwe voorzitter en Raad van Bestuur uit te stellen. “Zo kan de huidige ploeg zijn verantwoordelijkheden opnemen tot het einde van deze beleidsperiode met als hoogtepunt de Olympische Zomerspelen”, klinkt het. De leden van de algemene vergadering keurden ook de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 goed en verleenden kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Michiel Verheirstraeten

“Het gezond verstand stond voorop tijdens deze algemene vergadering,” legde voorzitter Pierre-Olivier Beckers uit. “Een voorbereiding op de Olympische Spelen in optimale omstandigheden, in lijn met de visie en missie van het BOIC, vereist continuïteit en stabiliteit. Daarom heeft de algemene vergadering het voorstel van de raad van bestuur goedgekeurd om de verkiezing van een nieuwe raad van bestuur (en voorzitter) uit te stellen tot na de Spelen in 2021 (dus ten laatste op 2 oktober 2021).”

Kim Gevaert volgt Gaston Roelants op

Verder werd ook meegegeven dat Gaston Roelants de fakkel als voorzitter van de Belgische Vereniging van Olympiërs doorgeeft aan Kim Gevaert. De uitreiking van de Orde van Verdienste werd uitgesteld.

© REUTERS

Vastgoed

Jobs in de regio