Als meer mensen thuiswerken, heeft dat een invloed op verschillende sectoren © FRED DEBROCK

Somers wil dat thuiswerken de norm wordt, maar wordt iedereen daar beter van? “Wie opslag wil, zit alvast in het verliezende kamp”

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil dat thuiswerken voor ambtenaren de norm wordt en gaat alvast uit van een gemiddelde van één à drie dagen per week. En volgens onderzoek van de UGent is er door de coronacrisis nu ook binnen de privé veel animo bij werkgevers voor het thuiswerken. Veel werknemers zullen in de handen wrijven bij dat idee. Maar wordt iedereen daar beter van? Kortom: wie of wat zijn de winnaars en verliezers van de shift naar meer werken in eigen kot? Diegene die promotie of opslag wil, zit alvast in het verliezende kamp.

Chris Snick