Een van de grensovergangen in Zandvliet. © Erik Vandewalle

Bewoners Zandvlietse wijk: “Hou grenzen dicht voor autoverkeer”

Bewoners van de Zandvlietse wijk Den Hoek vragen het districtsbestuur of het mogelijk is om de grens met Nederland dicht te houden voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van tractoren. Gedurende het afsluiten van de grens was het er veel verkeersveiliger.

DE TEST