Impact corona blijft dalen: “Maar we moeten voorzichtig blijven, het virus is er nog steeds”

De impact van Covid-19 blijft dalen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, infecties en overlijdens blijven dalen. Maar bij ook andere factoren zoals absenteïsme en ziekteverzuim, wat ook nauw in de gaten wordt gehouden door het Crisiscentrum, zien we een dalende trend. Viroloog Steven Van Gucht vertelde op het persmoment van vrijdag ook meer over het profiel van de Covid-19-patiënten in het ziekenhuis.

Er is praktisch op alle vlakken een duidelijke daling op te merken. Zelfs het absenteïsme bij Belgische ambtenaren, één van de factoren die ook in de gaten wordt gehouden door het crisiscentrum, blijft dalen. En vorig jaar lag tijdens dezelfde periode het ziekteverzuim zelfs hoger dan nu. “Misschien komt dat omdat we graag telewerken”, grapte viroloog Van Gucht tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdagochtend.

Ook bij het aantal patiënten dat een arts consulteert met griepsymptomen zien we een daling naar 45 patiënten op 100.000 in de afgelopen week. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook dalen, met slechts 32 opnames de afgelopen 24 uur. Er is sprake van een daling van 3 procent per dag. En op de afdeling intensieve zorgen daalt het aantal nieuwe patiënten met zo’n 5 procent per dag. In de voorbije 24 uur daalde het aantal overlijdens ook met 6 procent. Er overleden gisteren 29 mensen aan Covid-19.

(Lees verder onder de video)

Verantwoordelijkheid ligt bij de burger

Viroloog Steven Van Gucht legt ook uit dat tijdens de piek van de epidemie de besmettingsratio lag op 30 procent, dat is intussen gezakt tot 2 procent. Maar hij benadrukt ook dat het virus, ondanks de dalende trend, nog steeds aanwezig is en de maatregelen respecteren belangrijk blijft. “We hebben de eerste grote brand geblust maar het hout is nog aan het smeulen. We moeten waakzaam blijven. Het is voor een deel onder controle maar er is niet veel nodig om het opnieuw te laten opflakkeren. Het kan dus zijn dat we maatregelen zullen moeten verstrengen indien nodig. Blijf daarom de basisregels respecteren, hou uw afstand, draag een masker op drukke plaatsen, draag zorg voor goede handhygiëne en draag zorg voor mensen in risicogroepen”

“De verantwoordelijkheid ligt nu meer bij ons als burger, organisatoren en de economische sector. Minder bij de overheid. Maar het virus circuleert nog en het is nog steeds even gevaarlijk als voordien. Geniet van de vrijheid maar volg de maatregelen. Op die manier gaan we een mooie zomer tegemoet”, aldus Van Gucht.

Profiel van patiënten

Van Gucht vertelde ook meer over het profiel van de Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. De mediane leeftijd van de mensen die opgenomen werden is 71 jaar. Patiënten op de intensieve zorg hebben een mediane leeftijd van 65 jaar, voor mensen die overlijden is dat 82 jaar. “Tijdens de evolutie van de epidemie nam de leeftijd toe van de mensen die opgenomen werden”, zei Van Gucht. “Het aantal 80-plusser nam vanaf begin april sterk toe, dat komt overeen met de uitbraken in de woonzorgcentra.”

Mensen worden meestal zo’n vijf dagen na het begin van de symptomen opgenomen. De meeste mensen bleven volgens Van Gucht ongeveer 8 dagen in het ziekenhuis, met uitschieters tot 84 dagen. Dertien procent van de patiënten komen uiteindelijk terecht op intensieve zorg. Ook daar is de verblijfsduur gemiddeld acht dagen, met uitschieters tot 67 dagen. Van alle gehospitaliseerde patiënten is 22 procent overleden (42 procent op intensieve zorg). “De grootste risicofactoren zijn hoge leeftijd, meer bij mannen dan bij vrouwen, en een aantal onderliggende ziektes, waaronder aandoeningen aan het hart, de longen, de nieren, diabetes, neurologische aandoeningen, of een verstoord immuunsysteem.”