© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Code oranje? Dan ook geen fonteinen

Door de aanhoudende droogte spuiten er de komende tijd geen fonteinen in Vlaanderen. De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet zorgen voor een structureel herstel van de situatie. Om die reden stelt de droogtecommissie voor om een aantal niet-essentiële toepassingen van water te vermijden.

De grondwaterpeilen in Vlaanderen zijn verder gedaald en de debieten op verschillende waterlopen zijn lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Bovendien worden in verschillende bevoorradingsgebieden voor drinkwater hoge verbruikscijfers waargenomen. Iedereen moet dus uiterst spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. En dat met alle soorten water: grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater. Dat meldde de droogtecommissie gisteren.

“De commissie stelt daarom in afwachting van dwingendere maatregelen voor om een aantal niet-essentiële toepassingen van water te vermijden: het besproeien van grasvelden, tuinen en sportterreinen. Het (bij)vullen van vijvers, zwem- en plonsbaden, het afspuiten van voertuigen en dus ook het bevoorraden van fonteinen”, legt gouverneur Cathy Berx uit.

Want zelfs als fonteinen werken met een circulair waterbevoorradingssysteem, gaat er altijd een deel verloren. En dat kunnen we ons niet permitteren. “Een andere zaak wordt het wanneer de fonteinen nodig zijn om verkoeling te bieden bij warm weer, maar dat is nu niet aan de orde”, zegt Berx nog. Wekelijks vindt er een overleg plaats om de droogtesituatie te evalueren. “Maar zolang code oranje van kracht is, moeten we ons maximaal naar deze adviezen schikken.”

Nu in het nieuws