Nijlens fietsrapport scoort boven gemiddelde

Applausactie voor de Nijlense fietsers. Foto: Gemeente Nijlen

Nijlens fietsrapport scoort boven gemiddelde

Print
Nijlen -

Op basis van een enquête van de Fietsersbond is een fietsrapport opgesteld over de positieve en negatieve kanten van het fietsbeleid in Nijlen. Het rapport scoort bovengemiddeld, al blijven er heel wat werkpunten.

De enquête werd vorig jaar ingevuld door 143 Nijlenaars, met een uitgebreid fietsrapport als resultaat. “Via deze enquête konden de inwoners hun score geven op tal van vragen die te maken hebben met hoe aangenaam en veilig het fietsen is in de gemeente, hoe het met de infrastructuur gesteld is en hoe er over fietsen gecommuniceerd wordt. Dat leverde een totaalscore op van 64 procent”, duidt schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen).

Daarmee behaalt Nijlen de elfde plaats op een totaal van 83 gemeenten uit dezelfde categorie. De beste score behaalt Nijlen in de categorie communicatie, voor het actief aanmoedigen van fietsen door acties en campagnes. De belangrijke score rond veiligheid en fietscomfort is het minst goed. “We zijn ons daarvan bewust en werken daarom hard aan zaken als schoolstraten, fietsstraten, het aanleggen van vrijliggende fietspaden en van fietsdoorsteken in en nabij het centrum. Er werden onlangs ook mobiele fietsenstallingen voor evenementen en extra fietsbeugels aangekocht”, aldus Celis.

Broechemsesteenweg

De aanleg van een gescheiden fietspad langs de Herenthoutsesteenweg is net klaar en Nijlen start samen met het Agentschap Wegen en Verkeer binnen afzienbare tijd de grote werken langs de Broechemsesteenweg voor een veilig fietspad. “De werkzaamheden zullen gekoppeld worden aan het verbeteren van de fietsveiligheid aan de brug over het Netekanaal en verder naar het kruispunt met de N14 op grondgebied van de gemeente Ranst”, vult schepen van Openbare Werken Paul Laurijssen (CD&V) aan.

De resultaten van de enquête worden ook meegenomen bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan, dat volop aan de gang is.

Het volledige fietsrapport vindt u hier.

DE TEST