Stad maakt versneld werk van uitbreiding autoluwe straten in stadscentrum

De Steenhouwersvest werd recent al omgevormd tot erf. De rijbaan werd er gelijkgetrokken met het voetpad. Foto: Mike Van Cleven

Stad maakt versneld werk van uitbreiding autoluwe straten in stadscentrum

Antwerpen -

83% van alle straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat zal op termijn erf, woonerf, voetgangerszone of autoluwe zone worden. Enkele straten en pleinen zullen door de coronacrisis versneld en tijdelijk worden ingericht tot autoluw gebied.

De 16de-eeuwse binnenstad van Antwerpen telt meer dan 73 kilometer aan straten. Daarvan is 13% (woon)erf en 28% autovrije of autoluwe zone. Door de heraanleg van straten zal dat tegen 2024 worden uitgebreid ...

DE TEST