De Steenhouwersvest werd recent al omgevormd tot erf. De rijbaan werd er gelijkgetrokken met het voetpad. © Mike Van Cleven

Stad maakt versneld werk van uitbreiding autoluwe straten in stadscentrum

83% van alle straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat zal op termijn erf, woonerf, voetgangerszone of autoluwe zone worden. Enkele straten en pleinen zullen door de coronacrisis versneld en tijdelijk worden ingericht tot autoluw gebied.

Sacha Van Wiele

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen

ERGENS ANDERS, BETER?

DE TEST