De werken aan de E17 op Linkeroever schakelden een versnelling hoger tijdens de corona-lockdown. © Joris Herregods

Gezocht: transportbedrijven die oplossing aanreiken voor spreiding vrachtverkeer tijdens Oosterweel

Nu Belgen weer uit hun kot komen en meer naar hun werk gaan, neemt ook het verkeer op de weg weer toe, ook het vrachtverkeer. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, lanceert nu samen met het Havenbedrijf een open oproep om voorstellen in te dienen waarmee het vrachtverkeer gespreid kan worden in de tijd. Er wordt gedacht aan het opzetten van een nachthub langs de E17.

Lantis maakte van de verkeersluwe periode gebruik om een versnelling hoger te schakelen met de werken op de E17, waar onder meer het wegdek werd vernieuwd. Samen met de transportsector wil Lantis nu op zoek gaan naar een betere spreiding van het vrachtverkeer. Het voorstel dat uiteindelijk wordt uitgevoerd krijgt maximaal 100.000 euro ondersteuning gedurende 3 jaar.

Minder Hinder plan

De oproep kadert binnen het Minder Hinder plan van de huidige werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever. Daarmee wil Lantis de bereikbaarheid van de omgeving en de haven tijdens de werken optimaal houden. Niet alleen door in te zetten op een modal shift in het personenvervoer, maar ook door maatregelen te nemen die enerzijds het vrachtverkeer spreiden in tijd en ruimte en anderzijds het aantal vervoersstromen verminderen.

“Door de transportsector mee te laten nadenken over de oplossingen, creëren we enerzijds draagvlak en anderzijds een wederzijds engagement”, zegt Bart Van Camp, directeur omgeving bij Lantis.

Nachthub

Concreet omvat de oproep een vraag om een nachthub langs de E17 of in de haven zelf op te zetten. Een nachthub is een plek waar containers overdag worden verzameld om daarna tijdens de minder drukke uren en vooral tijdens de nachturen naar de containerterminals in de haven te worden gebracht en omgekeerd. De laatste jaren werden er al verschillende initiatieven genomen om een verschuiving van het vrachtverkeer van de dag naar de nacht te realiseren.

Liefkenshoektunnel

Om het nachtvervoer te bevorderen, paste de NV Tunnel Liefkenshoek in 2017 de tarieven van de Liefkenshoektunnel aan. Tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens kunnen vrachtwagens aan een sterk verminderd tarief gebruikmaken van de tunnel. Het aantal nachtelijke doortochten is sindsdien verdubbeld. Van zo’n 600 doortochten per nacht zijn we naar ongeveer 1200 doortochten per nacht gegaan.

“Eén of meer strategisch aangelegde hubs kunnen de shift naar nachtelijk vrachtvervoer verder doen groeien omdat ze de rendabiliteit van onze transporteurs verhogen”, zegt David Van Herreweghe, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Lantis. “Het laat hen bijvoorbeeld toe om volle containers net buiten de stad of de haven te brengen om ze daarna weer op te pikken voor verdere belevering op een moment waarop de wachttijden beperkt zijn. En dat zonder de Ring verder te belasten.”

Geïnteresseerde bedrijven kunnen de leidraad voor de open projectoproep terugvinden op www.oosterweelverbinding.be/projectoproep.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring