Het failliet hotel De Witte Lelie in Westmalle. De aanvraag dateert van voor de bouwpauze, dus hier komen nog nieuwe appartementen. © kma

“Niet snel voor bouwpauze nog extra veel vergunningen verstrekt”

Oppositieraadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) stelt vast dat vlak voor de bouwpauze nog een groot aantal appartementen vergund werd. “Het lijkt of de immosector wist dat deze bouwpauze eraan kwam”, insinueert hij. Bevoegd schepen Sanne Van Looy (N-VA) zegt dat juist deze tsunami van aanvragen de gemeente tot een bouwpauze heeft gedwongen.

Kristin Matthyssen

Raadslid Walter Vermeylen doorploegde de notulen van de schepencolleges en berekende dat tussen eind 2018 en begin 2020 de gemeente 372 vergunningen voor bijkomende woonentiteiten in meergezinswoningen - lees: appartementen - heeft verstrekt. “Een enorme stijging tegenover de voorgaande jaren.”

Vermeylen insinueert dat de goed vertegenwoordigde immomarkt zwaar weegt op het bestuur in Malle en dat door de toekenningen van het voorbije jaar het beeldkwaliteitsplan dat de gemeente momenteel opmaakt, te laat komt. ”De mobiliteits- en parkeerproblemen zijn niet te overzien. Onze dorpskernen worden versmacht door nieuwe appartementen. Het aantal huishouden in Malle is tussen 2008 en 2017 al met 12,3% gestegen. Waarom is de gemeente niet vroeger op de rem gaan staan?”

Bevoegd schepen Sanne Van Looy (N-VA) noemt het opmerkelijk dat Progressief Malle met deze opmerkingen komt. “Omdat die partij zich in oktober 2019 heeft onthouden bij de goedkeuring van het bouwkompas en de tijdelijke bouwpauze voor meergezinswoningen. Laat de toename van het aantal aanvragen nu nét de reden zijn waarom we eind 2019 deze beslissing hebben moeten nemen. De cijfers van Walter Vermeylen kloppen wel niet helemaal. In 2014 werden 91 woongelegenheden in appartementen vergund, in 2015 56, in 2016 28, in 2017 24, in 2018 74, in 2019 75 en in 2020 40, plus nog 76 lopende vergunningsaanvragen die al voor de bouwpauze waren ingediend. Bij die laatste zit nog het project van Mintjens in het midden van Westmalle met 37 woongelegenheden. Precies omdat we die cijfers op ons zagen afkomen, bovenop de reeds voorziene demografische stijging, hebben we aan de rem getrokken. We werken nu aan een beeldkwaliteitsplan om te vermijden dat onze dorpen onpersoonlijke versteende kernen krijgen. Wij hebben zeker niet snel-snel nog x-aantal vergunningen afgeleverd, maar hebben als bestuur wel de decretale verplichting om elke aanvraag voor een omgevingsvergunning te behandelen, of we ze nu wensen of niet.”

© kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners