Minister Zuhal Demir ontkent definitief advies over nieuwe verbrandingsoven Isvag: “Politieke spelletjes”

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) ontkent dat er al een definitief advies zou zijn over de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk. Het zou volgens haar gaan om een ontwerp van advies. “Ik heb de indruk dat hier volop politieke spelletjes worden gespeeld”, zei ze in ‘Wakker op Zondag’ op ATV.

svw

LEES OOK: Lot van nieuwe Isvag ligt in handen van minister Demir na ongunstig advies

In het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC), dat uw krant kon bemachtigen, wordt de minister gevraagd om de vergunning te weigeren voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale op huidige site van Isvag. Dit advies is gebaseerd op eerdere adviezen van lokale besturen en Vlaamse agentschappen. Zo hadden het Vlaams Energieagentschap en OVAM bedenkingen over deze bouwplannen.

“Er is momenteel te veel onzekerheid betreffende de energieperformantie. Bijgevolg moet de vergunning dan ook geweigerd worden”, staat in het advies van de GOVC.

Politieke spelletjes

Volgens minister Demir zou het hier om een ontwerp van advies gaan. Dat zei ze in Wakker op Zondag op ATV.

“Er is nog geen definitief advies. Dit is een belangrijk dossier voor Wilrijk en Antwerpen. Ik heb de indruk dat hier volop politieke spelletjes worden gespeeld. Vanaf het moment dat ik alle documenten heb, zal ik hierover een beslissing nemen. Meer wil ik hierover niet kwijt.”

Wat is dan het statuut van dit document met het advies van de GOVC? “Het is nog geen officieel document, maar een voorlopig advies dat is opgesteld na een eerste bijeenkomst van de leden van de GOVC”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams departement Omgeving. “De leden krijgen nu de mogelijkheid om opmerkingen te geven op dit voorlopig advies. De GOVC komt hierover fysiek nog eens bij elkaar in juni. Pas dan zal er een definitief advies richting de minister gaan. Het is aan haar om dit advies dan te volgen of niet.”

De plannen voor een nieuwe Isvag-installatie zorgt al maanden voor spanningen tussen de Antwerpse coalitiepartners N-VA en sp.a. De Antwerpse socialisten zijn tegen een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk. Zij zien liever een nieuwe installatie in de Antwerpse haven. Voor N-VA houdt het voorstel van sp.a dan weer te veel onzekerheden in, zij verkiezen dus de bouwplannen die nu op tafel liggen voor de site in Wilrijk.

Uitzonderlijk

Dat er nu een tweede zitting komt van de GOVC is wel uitzonderlijk. “Op basis van elementen die we nog ontvingen en op vraag van enkele leden van de GOVC, staat het complexe dossier in juni opnieuw geagendeerd voor bespreking”, zegt Borgmans. “Een tweede agendering zoals nu is mogelijk, maar eerder uitzonderlijk.”

Deze tweede bespreking kan ook effect hebben op het uiteindelijk advies van ongunstig of gunstig.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio