Alle partijen, ook DBM, tegen de geplande windturbines

Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) zei dat ook zijn partij tegen de windturbines is. “Ze zijn te storend.” Foto: Jan van der Perre

Alle partijen, ook DBM, tegen de geplande windturbines

Print
Malle -

Tijdens de gemeenteraad vroegen burgemeester en schepenen de standpunten van alle politieke fracties over de vier windturbines die Mintjens Group, Fingo en Tri (Etap) willen bouwen. “Zodat we met jullie standpunten rekening kunnen houden bij ons advies”, legde burgemeester Harry Hendrickx (DBM) uit. De oppositie wou eerst het standpunt van de meerderheidsfracties kennen. N-VA en CD&V hadden eerder al laten weten dat ze de vergunningsaanvraag niet steunen. Burgemeester Harry Hendrickx draaide eerst wat rond de hete brij maar zei tenslotte dat zijn partij DBM “zoals de plannen nu voorliggen, tegen is. Ze staan er niet op hun plaats en zijn te storend.”

Burgemeester Hendrickx vroeg wel meer respect voor de initiatiefnemers die als belangrijke werkverschaffers ook welvaart hebben gebracht in Malle en moedigt deze ondernemers aan om te blijven nadenken over mogelijkheden voor alternatieve energie in Malle. Oppositiepartijen Oost-West, Vlaams Belang en Progressief Malle zijn ook allemaal tegen de windturbines op de huidig voorgestelde locaties.

Paul Van Ham zei namens Oost-West dat hij de behoedzaamheid van de burgemeester bewonderde. “Wij zijn niet tegen windenergie en zijn geen deskundigen, maar het buikgevoel zegt dat ze daar niet thuis horen.” Vlaams Belang pleitte voor windparken op zee en Progressief Malle vindt dat ze te dicht tegen de woonkernen ingepland staan. Op de opmerking van de burgemeester die respect vroeg voor de aanvragers, antwoordde Walter Vermeylen (Progressief Malle) dat de betrokken bedrijven inderdaad werkgelegenheid hebben verschaft in Malle, maar dat de hardwerkende Mallenaren die ondernemers ook rijk hebben gemaakt, en nu plots de waarden van hun huizen zien verminderen als de turbines er komen.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio