Kleuter- en lager onderwijs kan volledig openen: “Zou bizar zijn als Veiligheidsraad hier nog van afwijkt”

“Ik hoop dat dit advies zo snel mogelijk goedgekeurd wordt.” Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts na afloop van de vergadering met de onderwijspartners. “Het gebeurt niet altijd dat een volledige sector een onderbouwd voorstel op tafel legt dat dan ook nog is afgedekt door de experts van de GEES. Hier nu nog van afwijken zou toch een beetje bizar zijn, vooral als je weet dat heel Vlaanderen snakt naar een bijkomende heropening.”

blg

LEES OOK. Kleuter- en lager onderwijs kan volledig openen vanaf 2 juni

Het kleuter- en het lager onderwijs krijgen zicht op een volledige heropening. In het secundair onderwijs is het de bedoeling dat alle leerlingen nog minstens één keer naar school kunnen komen. “In sommige gevallen zal dat misschien maar één dag zijn”, zegt Weyts na de vergadering.

“We bieden een maximumscenario aan”, zegt hij. “Is de volledige realisatie daarvan niet mogelijk vanwege de lokale omstandigheden, dan kan men ook minder doen. We bieden gewoon een kader, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat veel scholen snakken naar de mogelijkheid om meer leerlingen te ontvangen.”

In alle leerjaren blijven de afstandsregels van kracht, behalve bij de kleuters. “De virologen hebben duidelijk geadviseerd dat het risico toeneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Daarom maken we een onderscheid tussen de kleuters en de leerlingen in het lager onderwijs”, aldus Weyts.

Christelijke Onderwijscentrale: “Preteaching is niet meer combineerbaar”

Het nieuwe advies dat het Vlaamse onderwijsveld heeft voorgelegd zorgt ervoor dat alle Vlaamse leerlingen dit schooljaar nog naar school kunnen gaan, maar daardoor valt preteaching wel zeker weg in het kleuter- en basisonderwijs. “Dat is niet meer combineerbaar voor het personeel”, stelt Koen Van Kerhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC).

“Voor het secundair onderwijs is het een genuanceerder verhaal. Omdat sommige jaren slechts minimum één volle dag worden verwacht op school is het niet uitgesloten dat de pre-teaching daar wel gehandhaafd wordt”, aldus Van Kerkhoven.

Na een lange vergadering is de COC tevreden met het nieuwe advies dat nog moet worden goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad. “Er was voor ons de focus op het optimisme en alle leerlingen de kans geven om terug te keren naar school, maar er was ook de focus op waakzaamheid waarbij veiligheid blijft vooropstaan. In die zin gebeurt er nog veel gefaseerd”, vertelt Van Kerkhoven.

“Het was de ambitie om een plan op te stellen dat niet moet worden gewijzigd, tenzij er een noodzaak is vanuit de gegevens die we dagelijks ontvangen. Alles wordt opgevolgd door de GEES en de Nationale Veiligheidsraad en er zal vanuit het COC een opvolging zijn voor het leerplichtonderwijs”, besluit Van Kerkhoven.

GO!: “Kwestie van weer vertrouwen te creëren”

Het kan symbolisch of overbodig lijken dat de kleuters en jongeren in de laatste schoolmaand nog kunnen terugkeren naar school, maar voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!) betekent dit toch een belangrijk stap voor het psychisch en emotioneel welzijn van de leerlingen. “Het is een kwestie van weer vertrouwen te creëren”, verklaart Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs.

“Er is nu perspectief voor alle leerlingen naar het einde van schooljaar toe en dat is positief. Het is belangrijk om te zorgen dat leerlingen geen vier à vijf maanden niet op school zijn geweest. Al is het maar om ze in contact te brengen met hun vriendjes, maar ook om te zien waar ze nu staan naar volgend schooljaar toe.”

“Het is belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen en het leggen van de verbinding naar hun emotionele en psychische toestand, om hen zo toch op een goede manier het schooljaar te laten afsluiten”, stelt Verdyck.

Schooldirecties: “Positief dat scholen zelf kunnen beslissen of en hoe ze uitbreiden”

Het is zeker positief dat scholen zelf kunnen beslissen of en hoe ze uitbreiden, klinkt het bij de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) in een reactie op het advies van de onderwijspartners voor een tweede fase van de heropening van de scholen. Toch zou volgens de vereniging de capaciteit van de scholen nog een probleem kunnen vormen.

“Dit besluit is, als het goedgekeurd wordt door de veiligheidsraad, zeker positief te noemen. Na meer dan twee maanden zullen kinderen en leerlingen blij zijn om terug naar school te kunnen”, aldus Marie-Jeanne Baelmans, directeur van VLVO.

Maar voor directies en leerkrachten wordt het alweer een zware periode om tegen 2 juni alles rond te krijgen, klinkt het. Op basis van het advies zou de opvang wegvallen voor kleuters, maar niet voor kinderen van de lagere school. Ook blijft het afstandsleren voor een aantal kinderen in voege. “Er zal gegoocheld moeten worden in sommige basisscholen om alles rond te krijgen”, aldus Baelmans.

De directeur ziet ook een bijkomend probleem ontstaan in verband met de capaciteit van de scholen. “Een aantal scholen van het basisonderwijs zit met de drie leerjaren die nu al komen, bijna of helemaal aan de maximumcapaciteit door de te nemen maatregelen.” Die maatregelen zoals maximaal 14 kinderen in 1 klas zouden volgens het advies blijven behouden. “Wellicht wordt voor velen de enige mogelijkheid om alternerend klassen te laten komen, gezien het gebrek aan ruimte”, aldus Baelmans nog.

MEER OVER Coronavirus

GRATIS CORONA NIEUWS