Hoe ervaren kinderen de coronacrisis? “Later naar bed is leuk, maar ik mis mijn vriendjes”

De UA heeft woensdag de resultaten bekendgemaakt van de - intussen tiende - enquëte die peilt naar invloed van de coronacrisis op ons gemoed. Afgelopen week werd ook een vragenlijst specifiek voor kinderen opgesteld. Wat blijkt? “De 6- tot 12-jarigen gaven massaal aan dat ze het leuk vinden om langer te slapen en later naar bed te gaan, maar ze missen nog massaler het contact met vrienden.”

adm

De Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen - in samenwerking met vorsers van de UHasselt, ULB en KU Leuven - is intussen toe aan zijn ‘tiende golf’. “Voor de eerste keer werd er ook een aparte kinderbevraging georganiseerd”, klinkt het in een persbericht. “4.600 kinderen tussen 6 en 12 jaar vulden die enquête geheel of gedeeltelijk in. Ook in de ‘gewone’ bevraging werden er vragen over de kinderen gesteld. Samengeteld levert dat gegevens op voor 13.078 kinderen tussen 6 en 12 jaar.”

Leuk om langer op te blijven, maar gemis om vriendjes

Langer in bed blijven liggen en ‘s avonds later mogen opblijven blijken voor de meeste kinderen de leukste aspecten aan de lockdown. In de hele leeftijdsgroep vindt meer dan een op de drie het fijn dat ze zich ’s morgens minder moeten haasten. Opvallend is wel dat 7% geen leuke aspecten ziet aan deze periode.

Onder de minder leuke aspecten was er volgens de onderzoekers één absolute uitschieter: het niet kunnen spelen met vriend(inn)en. Dat gemis is groter bij kinderen die een tuin (82%) of een terras (76%) hebben, dan bij kinderen zonder tuin en terras (66%). Kinderen die kleiner wonen, ervaren de lockdown wel negatiever. “Zij geven vaker aan zich niet gelukkig te voelen, ze rapporteren vaker ruzie en financiële problemen binnen het gezin”, zegt onderzoeker Thomas Neyens.

MEER OVER Universiteit Antwerpen