Weg energie en me-time: dit doet de coronacrisis met ouders van jonge kinderen

Dat de huidige coronacrisis veel uitdagingen meebrengt voor jonge ouders is een feit. Een enquête van Mama Baas, waaraan 2.273 ouders met een gemiddelde leeftijd van 33,3 jaar meewerkten, verduidelijkt waar de pijnpunten precies liggen. Zo snakt meer dan de helft naar opnieuw meer tijd voor zichzelf.

vwh

Van alle deelnemers blijft zo’n 43 procent in deze bizarre tijden het normale werkritme aanhouden, maar dan van thuis. Het grootste deel van de respondenten, 68 procent om precies te zijn, is het erover eens: de combinatie van thuiswerken en voor de kinderen zorgen is niet haalbaar. Ruim 63 procent van de ouders geeft aan zich uitgeput te voelen op het einde van de dag.

Half werk

De moeilijkste uitdaging is om kinderen een dag lang te entertainen. Bij 40 procent van de ouders lukt dat naar behoren, maar 37 procent ondervindt moeite om de kroost bezig te houden. Bij 19 procent lukt het ronduit niet. Ook pre-teaching loopt niet altijd even vlot. Een kleine 9 procent van de geënquêteerden heeft er geen problemen mee, bij de grootste groep van 42 procent is het effect heel wisselend: de ene dag gaat het beter dan de andere.

Alles samen geeft de situatie ouders - en dan vooral mama - meer stress, minder energie en minder me-time. Bijna de helft van de respondenten (45 procent) moet zodanig veel combineren dat ze het gevoel krijgen op verschillende vlakken half werk te leveren voor de werkgever én bij het opvoeden van de kroost. Dat leidt tot een verontrustend cijfer: 69 procent van de ouders verliest nu vaker zijn geduld tegenover de oogappels, 15 procent zelfs van bij het kleinste dat mis gaat.

Lesje leren

Ruim 37 procent geeft zichzelf een score van minder van vijf op tien wat het energiepeil betreft. 63 procent voelt zich aan het einde van de dag pompaf. Dan maar opknappen tijdens het slapen? Niet voor iedereen: 40 procent geeft aan slechter te slapen en dat de nachtrust momenteel dus een pak minder verkwikkend is.

Toch is het niet allemaal slecht nieuws. Een kleine meerderheid van de ouders (53 procent) vindt het aangenaam dat ze nu meer tijd hebben om dingen te doen in gezinsverband. De grote meerderheid (65 procent) kijkt positief naar de toekomst. Veel ouders willen ook lessen die ze nu trekken meenemen, bijvoorbeeld het minder vol plannen van agenda’s, meer leren loslaten, simpelweg trager leven en genieten van kleine dingen.

Alle resultaten van de enquête lees je hier.

NIET TE MISSEN