De pendelparking op de Graanweg wordt momenteel aangelegd. © Joren De Weerdt

Pendelparking wordt gescheiden van woonwijk

De gemeente Nijlen heeft de basisprincipes vastgelegd voor de verkeersafwikkeling van het nieuw te ontwikkelen Woon-balproject. Het circulatieplan moet de veiligheid garanderen en overlast vermijden.

Bert Provoost

Nabij de nieuwe infrastructuur van KFC Nijlen wordt ook nog een groot woonproject ontwikkeld. Dat zou natuurlijk ook extra verkeer met zich meebrengen en daarom is nu een verkeersplan gemaakt om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het gemeentebestuur heeft de input van de buurt mee in de plannen verwerkt, zo zegt schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen). “Na een infomarkt in september 2018 konden de buurtbewoners stemmen voor verschillende mogelijkheden. Ondertussen is de verwerking daarvan gebeurd én zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de pendelparking begonnen. We hebben gekozen voor een scenario waarbij sluipverkeer en parkeeroverlast tot een minimum beperkt worden.”

De basisprincipes van de verkeerscirculatie zijn ondertussen overgemaakt aan de buurt. “Bewoners, bezoekers en leveranciers rijden de wijk in via de Goorstraat en de Voetbalstraat. De voetbal- en pendelparking worden volledig gescheiden van de woonwijk om parkeeroverlast in de wijk te vermijden. De parkings zijn alleen toegankelijk via de Graanweg. Fietsers kunnen de wijk in alle richtingen doorrijden en krijgen enkele bijkomende fietsdoorsteken”, somt schepen Celis op.

De Graanweg krijgt tweerichtingsverkeer en bedient alleen de pendelparking en de voetbalparking. De woonwijk wordt voor het grootste deel ontsloten via de Goorstraat en de Voetbalstraat.

MEER OVER Mobiliteit Mechelen