Voortaan zorgen schapen voor keurig korte grasperken aan begraafplaats Schoonselhof

Aan parkbegraafplaats Schoonselhof worden vanaf vandaag schapen ingezet om de grachtkanten mooi gemillimeterd te houden. Het is een mooi zicht, maar vooral ook efficiënt én ecologisch.

De uitgestrekte parkbegraafplaats Schoonselhof telt ongeveer 8 kilometer aan grachtkanten. Het onderhoud daarvan met machines is tijdrovend en eigenlijk ook niet goed voor de laanbomen.

Vanaf vandaag zal een kudde heideschapen, met een vaste herder, de grachtkanten begrazen, wat het machinaal beheer overbodig maakt. Hiervoor maakt de herder gebruik van stootbegrazing. Daarbij bakent hij telkens een perceel rondom een gracht af met verplaatsbare rasters, waarna de begroeiing kort en intensief begraasd wordt. Wanneer de grachtkanten voldoende zijn afgegraasd, worden de rasters verplaatst.

De schapen zijn het gewoon om op steilere taluds en schralere terreinen te grazen, maar er is ook extra aandacht voor hun welzijn. De herder controleert dagelijks de kudde en leidt hen regelmatig naar een vlak gedeelte waar ze kunnen rusten.

Schapen op deze plek zijn trouwens niet nieuw. Zo bestaat er fotomateriaal uit 1904 van een herder met zijn kudde schapen op het Schoonselhof. Het domein was toen nog in privé-handen. Pas in 1911 kocht de stad het gebied om er een begraafplaats in te richten.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio