Kruispunt Karel Oomsstraat - Korte Lozanastraat wordt aangepast en verkeerslichten afgebouwd

Sinds oktober 2019 staan de verkeerslichten op het kruispunt van de Karel Oomsstraat met de Doornelei en de Korte Lozanastraat op oranje knipperlicht wegens een technisch defect. De stad besliste nu de verkeerslichtenregeling op dit kruispunt af te bouwen.

joro

Het kruispunt van de Karel Oomsstraat met de Doornelei en de Korte Lozanastraat werd in de vorige legislatuur al opgenomen in de lijst van stadskruispunten die in aanmerking kwamen voor een mogelijke afbouw van de verkeerslichten. Toen de lichten in oktober 2019 uitvielen wegens een technisch defect bleek dat de gehele installatie vernieuwd moest worden tegen een aanzienlijke kostprijs. In plaats van die kosten te maken, evalueerde de stad de mogelijkheden voor het versneld afschakelen en verwijderen van de verkeerslichten.

In afwachting van de geplande heraanleg van de Karel Oomsstraat en het desbetreffende kruispunt worden eerder al enkele infrastructurele aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid te verbeteren.

Zo worden de twee voorsorteerstroken in de Karel Oomsstraat herleid naar één, zal dubbelrichtingsfietsverkeer op het stukje fietspad tussen de Markgravelei en de Karel Oomstraat mogelijk worden gemaakt en komen er rijbaankussens op alle toekosmtige kruispunttakken.

De maatregelen worden in de loop van mei en juni als proefopstelling ingevoerd en worden de komende maanden gemonitord en geëvalueerd.

MEER OVER Mobiliteit stad & rand

werfnieuws

factcheck mobiliteit

DE TEST

ERGENS ANDERS, BETER?