Vertrouwen in andere Belgen is niet groot: “Slechts 10 tot 15 procent denkt dat andere mensen zich aan ‘regel van vier’ houden”

Foto: Photo News

Vertrouwen in andere Belgen is niet groot: “Slechts 10 tot 15 procent denkt dat andere mensen zich aan ‘regel van vier’ houden”

Print
Antwerpen -

Onze medeburgers zullen de ‘regel van vier’ niet respecteren. Dat denkt 85 tot 90 procent van de Belgen, zo blijkt uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Veel respondenten geven ook aan niet meteen naar winkelcentra of vrienden te hollen nu dat in beperkte mate toegelaten is.

Sinds de maatregelen in ons land op 10 mei versoepeld zijn, zou je denken dat iedereen massaal zijn familie of beste vrienden gaan opzoeken is. Maar dat is niet zo, blijkt uit de Grote Coronastudie. “43 procent van de respondenten zegt qua sociale contacten niets te zullen veranderen nu er meer mag”, zegt professor Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven). “Zij zijn van plan om met niemand extra af te spreken. De meeste mensen die aangeven wat meer contact te zullen hebben, stellen dat hun huishouden zich vermoedelijk zal kunnen houden aan de regel om maximaal vier, altijd dezelfde mensen te zien.”

Er zijn wel verschillen te vinden, zowel qua generaties als qua geslacht. Zo geeft bij de 18- tot 35-jarige mannen maar de helft aan zich aan de ‘regel van vier’ te zullen houden. Dat ligt anders bij vrouwen ouder dan 65 jaar: daar zegt 80 procent zich aan de regel te zullen houden.

Niet massaal naar winkelcentra

Het meest opvallende resultaat is dat we weinig vertrouwen hebben in onze medeburgers. “Slechts 10 tot 15 procent van de mensen – in alle leeftijdscategorieën – denkt dat andere mensen zich goed of zeer goed aan de richtlijn zullen houden”, zegt Neyens. “De oudere generaties denken overwegend dat het de medeburgers soms wel en soms niet zal lukken. We zien vooral minder vertrouwen in andere huishoudens bij de groep van volwassenen, bijvoorbeeld de 18- tot 35-jarigen.”

Een toeloop op de winkelstraten en -centra zit er de komende weken niet in, blijkt uit de studie. “De animo om in mei te gaan shoppen is niet groot. Meer mensen geven aan om in de komende maanden wel te willen gaan winkelen, maar het blijft vrij beperkt. Eén Belg op drie geeft – logischerwijs – dan ook aan iets minder of veel minder geld te zullen besteden aan grotere aankopen.”

Grote Coronastudie

Al negen weken lang peilt UAntwerpen in de Grote Coronastudie naar de manier waarop de Belgen omgaan met de coronamaatregelen die de overheid oplegt. Dinsdag werd die door 83.000 mensen ingevuld, een stijging met 3.000 tegenover een week eerder. De wetenschappers erachter moedigen iedereen aan dat te blijven doen.

“Voor ons, wetenschappers, zijn de verzamelde datareeksen uitermate relevant, maar we beseffen dat deelname voor trouwe respondenten gedeeltelijk een déjà-vu-ervaring is. Vandaar dat we de enquête steeds zo slank mogelijk houden en laten inpikken op de actualiteit”, zegt professor Philippe Beutels (UAntwerpen). “Deze gegevens helpen ons onder meer om betere voorspellingen te doen op basis van simulatiemodellen en het welzijn op te volgen van jong en oud. Het grote aantal deelnemers geeft aan dat velen de studie nog steeds relevant vinden.”

Vul de enquête hier elke dinsdag in.