De omgeving van de sluis. Oude gebouwen worden behouden want ze zijn erfgoed. Maar er komen ook nieuwe technische gebouwen. © RR

Renovatie Royerssluis wordt concreet: vergunning afgeleverd voor langere en bredere doorgang voor binnenvaart

De renovatie van de Royersluis in Antwerpen, de verbinding tussen Schelde en het Albertkanaal, krijgt groen licht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Zij leverde vandaag de omgevingsvergunning af aan de Afdeling Maritieme Toegang. De op één na oudste sluis van de haven was sinds 1907 dé toegangspoort tot de haven.

ph

Zeeschepen zijn al langer te groot om via de Royerssluis de haven binnen te varen, en ook voor moderne binnenschepen werd de sluis doorheen de jaren te krap. De renovatie maakt de sluis langer en breder en voorziet nieuwe technische gebouwen voor de exploitatie.

De Royerssluis ligt via het Straatsburgdok op een steenworp van het Albertkanaal en vormt een belangrijke toegangspoort voor de binnenvaart. De sluis wordt verbreed van 22 tot 36 meter en verlengd van 180 naar 230 meter. Er komen ook twee ophaalbruggen met voldoende capaciteit voor in- en uitgaand verkeer van voertuigen en fietsers.

“De vernieuwing van de sluis is noodzakelijk om te kunnen blijven werken als performante verbinding tussen de haven en het Albertkanaal. Door de verbreding en verlenging zal ook een ruimer gamma aan schepen kunnen versast worden. Aangezien elke verbetering aan onze waterwegen minder vrachtverkeer op de weg tot gevolg heeft, is dat dus zeer positief”, aldus Demir.

Door de renovatie voldoet de nieuwe sluis ook aan de eisen van de sigma-waterkering en biedt ze dus extra bescherming tegen overstromingen. Ook voor de erfgoedwaarde is er aandacht in het ontwerp van de nieuwe sluis. De als monument beschermde Sluismeesterwoning, het sluiswachtershuis, het gebouw van de rivierloodsen en de twee brugwachtershuisjes bij de Royers- en Lefèbvrebrug worden geïntegreerd in het ontwerp.

Toch is de vergunning niet onvoorwaardelijk. De renovatie van de sluis zorgt voor een verlies aan zogenaamde slikken en schorren. Slikken en schorren zijn de delen van de oevers die regelmatig overspoeld worden. Ze vormen de ideale plek voor vogels. Die komen er rusten en voedsel zoeken. Maar ook bepaalde planten vinden er hun voedingsbodem. Daarom wordt het verlies aan ruimte voor dergelijke natuur elders voorzien. Ook wordt een boscompensatie van ongeveer 0,6 ha opgelegd. De uitvoeringstermijn van de werkzaamheden wordt geschat op 48 maanden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Haven Antwerpen-Brugge