Burgerinitiatief ‘Pak ‘m aan, de Turnhoutsebaan’ wil de Turnhoustebaan tijdelijk corona-proof inrichten © Pak 'm aan, de Turnhoutsebaan

Burgerinitiatief wil meer plaats voor fietsers en voetgangers op Turnhoutsebaan tijdens coronacrisis

Het burgerinitiatief ‘Pak ‘m aan, de Turnhoutsebaan’ werkte een voorstel uit om de Turnhoutsebaan tijdelijk anders in te richten en ze ‘coronaproof’ te maken. Want problemen die zich voordien al manifesteerden, zoals plaatsgebrek voor voetgangers, worden in deze crisisperiode des te acuter, zo stelt het burgerinitiatief vast.

Volgens de initiatiefnemers is het perfect mogelijk dat de stad en wegbeheerder AWV de baan reorganiseren tegen de opening van de winkels op 11 mei. Ze stellen voor om een snelheidsbeperking van 30 km/u in te voeren en al het gemotoriseerd verkeer te concentreren over de tram- en busbaan. De huidige rijbaan kan dan dienen als fietsstrook met ernaast een parkeerstrook en ruimte om te laden en lossen. De voetpaden kunnen worden verbreed door een deel van de huidige parkeerstrook in te palmen. Het burgerinitiatief zal zijn voorstel voorleggen aan de bevoegde en betrokken instanties. evw

MEER OVER Mobiliteit stad & rand