© Sebastian Steveniers

Provincie Antwerpen heeft eerste droogtecoördinator van het land: “Impact van droogte is niet van voorbijgaande aard”

Droogte: voor ons land is het eigenlijk nog een zeer nieuw fenomeen. Een gevaarlijk ook. Daarom heeft de provincie Antwerpen Kris Huijskens aangesteld als allereerste droogte- en hemelwatercoördinator van ons land. Hoe gaat hij de hinder bij wateroverlast en droogte zo klein mogelijk houden? En hoe uitzonderlijk is deze zomerse periode in april?

tval, jvh


MEER OVER KlimaatDOEN!