Heel wat jongeren geven nog steeds handen en kussen, zo blijkt uit Grote Coronastudie, zesde bevraging nu online

Print

Video: ATV

We zijn intussen de zesde corona-lockdownweek ingegaan. Voor de zesde dinsdag op rij roept de Universiteit Antwerpen op om vandaag deel te nemen aan de Grote Coronastudie. Uit de analyse van de bevraging van vorige dinsdag blijkt dat behoorlijk wat jongeren nog niet gestopt waren met handen en zoenen te geven.

Vorige week stelden onder anderen de lokale politiezones en gouverneurs dat heel wat mensen tijdens het mooie paasweekend hun kot verlaten hadden. De mobiliteitsdata bevestigden dat gevoel. “In de Grote Coronastudie van 14 april gaf 13% van de groep 13- tot 25-jarigen aan dat ze nog niet gestopt zijn met handen of zoenen geven. Een minderheid, maar wel een minderheid die een belangrijke impact kan hebben”, legt prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven) uit. “Hopelijk vertaalt zich dit niet in een nieuwe toename aan besmettingen binnen enkele dagen. Anderzijds is het bemoedigend dat we die signalen beduidend minder opvangen bij volwassenen.”

Heel wat jongeren geven nog steeds handen en kussen, zo blijkt uit Grote Coronastudie, zesde bevraging nu online

Website met resultaten

Heel wat interessante resultaten uit de Grote Coronastudie worden voortaan overzicht gebundeld op deze website.

Daar worden heel wat grafieken bij elkaar gebracht, over de verschillende deelaspecten van de bevraging. In één oogopslag kunnen geïnteresseerden zo de evolutie voor een bepaald aspect door de weken heen zien. De website wordt best geraadpleegd via een computer. Er wordt nog gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid via smartphone.

De enquête kan opnieuw in vier talen worden ingevuld op dinsdag 21 april van 10 tot 22 uur via www.corona-studie.be.