Ook de werf in de Lange Koepoortstraat wordt weer opgestart © Patrick De Roo

Stad Antwerpen maakt gebruik van verminderde drukte om wegenwerken op te starten

In de loop van de paasvakantie gaan in Antwerpen een aantal wegenwerken en kleine herstellingswerken vroeger dan gepland van start. De verminderde drukte van het dagelijkse verkeer, zowel op de wegen als in het centrum en de winkelstraten, biedt kansen om die met een minimum aan hinder uit te voeren.

De stad en het district Antwerpen hebben met de betrokken aannemers afspraken gemaakt om bepaalde wegenwerken op te starten of opnieuw op te starten. Zo wordt er onder andere op de werven in de Stanleystraat en de Lange Koepoortstraat terug gewerkt.

“Ik ben tevreden dat de stadsdiensten en onze aannemers steeds de dialoog aangaan om te zien wat mogelijk is, en hoe we verder kunnen werken aan de opwaardering van het openbaar domein van onze stad”, zegt schepen voor openbaar domein Claude Marinower. “De timing om herstellingswerken uit te voeren is optimaal.”

In de binnenstad gaat het voornamelijk om kleinere herstellingen aan voetpad of de rijweg. Die worden bijvoorbeeld na nutswerken in hun originele staat hersteld. Door die werken in te plannen in deze verkeersluwere periode, zorgt de uitvoering voor minder verkeershinder.

Tijdens de werken zullen de aannemers en toezichters van de stad toezien op naleving van alle voorschriften van de overheid en de Nationale Veiligheidsraad rond onder meer social distance.

In deze straten in district Antwerpen worden herstellingswerken opgestart:

• Everdijstraat

• Groendalstraat

• Grote Markt

• Korte Gasthuisstraat

• Lange Gasthuisstraat

• Lombardenstraat

• Lombardenvest

• Meir

• Oever

• Oude Koornmarkt

• Pelgrimstraat

• Schrijnwerkersstraat

• Sint-Jansvliet

• Steenhouwersvest

• Suikerrui

• Wiegstraat

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Coronavirus