Woefkesranch wel degelijk erkend door dienst Dierenwelzijn

Foto: Dirk Vertommen

Woefkesranch wel degelijk erkend door dienst Dierenwelzijn

Print
Putte -

Uw krant kreeg vrijdag commentaar op het opvoeren van hondenkweker en -handelaar Woefkesranch in Putte. Wij baseerden ons voor dat artikel op de officiële lijst met erkende kwekers, afkomstig van de dienst Dierenwelzijn, een lijst die zeer regelmatig een update krijgt.

“Deze kwekerij is inderdaad erkend”, reageert de dienst Dierenwelzijn. “De erkenningsvoorwaarden zijn beschreven in de regelgeving. Pas wanneer is vastgesteld dat aan al deze voorwaarden (zoals verzorging, huisvesting, diergeneeskundige begeleiding en administratie, red.) is voldaan, wordt een erkenning afgeleverd. Na het afleveren van de erkenning gebeuren opvolgcontroles. Worden hierbij overtredingen vastgesteld, dan worden de nodige maatregelen opgelegd. Bij ernstige en/of herhaalde overtredingen kan de minister de erkenning intrekken.”

“De inspectiedienst Dierenwelzijn heeft ook controles uitgevoerd bij de Woefkesranch. In het verleden hebben wij vastgesteld dat de eigenaar kweekte met kruisingen. De inspectiedienst heeft daarvoor een proces-verbaal opgesteld en dat overgemaakt aan het parket. De rechtbank heeft hem daar effectief voor veroordeeld, maar vond het dossier niet zwaar genoeg om de inrichting te sluiten of een verbod op het houden van dieren op te leggen. Ook voor de dienst Dierenwelzijn is het dossier niet van die orde om de erkenning in te trekken.”

“Wat de veroordeling betreft: de Woefkesranch is in eerste aanleg veroordeeld omwille van het kweken van kruisingen. Daarop zijn ze in beroep gegaan, en het hof van beroep heeft hen vrijgesproken omdat volgens het hof er geen wettelijke basis is in de Dierenwelzijnswet voor het verbod op het kweken van kruisingen. Het parket is tegen dit arrest van het hof van beroep in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de Dierenwelzijnswet wel degelijk de nodige wettelijke basis biedt, en heeft het arrest van het hof van beroep dan ook verbroken. Het dossier is verwezen naar het hof van beroep in Gent. Voor zover wij weten, is hierin nog geen uitspraak gevallen.”

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio