© Geert D'Hulster

BOEK. Tom Holland - Heerschappij

De veelgelezen Britse historicus Tom Holland, die in vorige boeken al de Romeinen, de Middeleeuwen en de Islam aanpakte, buigt zich in Heerschappij over het christendom. De ondertitel ‘Hoe het christendom het Westen vormde’ vat het boek eigenlijk perfect samen.

gdhulster

Hoe is een religie, die een gekruisigde ( zowat de pijnlijkste straf in Romeinse tijden) tot symbool koos, erin geslaagd om eeuwenlang een dusdanige allesomvattende invloed te kunnen uitoefenen op de Oude Wereld. En hoewel in de loop ter tijden steeds meer mensen het geloof van hun voorvaderen afvielen, blijft die erfenis nog grotendeels overeind. Holland gaat op zoek naar de roots van het christendom en schetst de evolutie van een godsdienst die mede vorm kreeg door een reeks opvallende voortrekkers en advocaten: Sint-Paulus, Sint-Augustinus, Catharina van Siëna, Pierre Abélard of Sint-Franciscus van Assisi bijvoorbeeld. Maar ook de moderne tijden ontsnappen niet aan Hollands analyse. Waar zouden The Beatles de mosterd voor hun ‘All You Need Is Love” hebben gehaald, denk je? Aan de grondbeginselen van de christelijke ethiek valt moeilijk te ontsnappen Het is natuurlijk geen louter positief verhaal. Het christendom heeft zich voor behoorlijk wat gruwelijke wandaden te verantwoorden. Holland is niet alleen een goed verteller, hij weet ook hoe hij een goede zin moet construeren en waar en wanneer hij diezelfde zin moet verrijken met spraakmakende details. Een confronterend, provocerend, maar vooral immens boeiend boek!

Athenaeum, 639p

MEER OVER Boekrecensies

Nu in het nieuws