“Ouderen pasten hun gedrag sneller aan dan jongere generaties”, vandaag nieuwe enquête over corona

Meer dan 550.000 Belgen vulden vorige week de coronabevraging van de Universiteit Antwerpen in. De enquête staat vandaag (dinsdag) van 10 tot 22 uur weer online. “Herhaalde deelname is belangrijk om realistische modellen voor de verspreiding van het virus te kunnen uittekenen”, zeggen de wetenschappers.

JaTi

Uit de eerste resultaten van de peiling van vorige week bleek dat ruim driekwart van de deelnemers de kinderen thuis opving, en dat 3% noodgedwongen een beroep moest doen op de grootouders. Ook werd duidelijk dat veel Belgen de switch naar thuiswerk maakten, maar van degenen die niet thuis werkten, gaf ongeveer 10% aan toch te moeten gaan werken van de leidinggevende, terwijl thuiswerk volgens de eigen inschatting mogelijk was.

De deelnemers aan de enquête op 17 maart werd onder meer gevraagd of ze zich herinnerden wanneer ze het laatst een hand of zoen hadden gegeven (zie figuur hieronder). “Dit is een belangrijke indicator van de mate waarin ’social distancing’ werd opgevolgd”, aldus de UAntwerpen. “De figuur toont de frequentieverdeling van het antwoord, opgesplitst per leeftijdsgroep van de deelnemers. De verticale stippellijnen tonen wanneer de drie grote maatregelen (zie onder) ingingen.”

© UAntwerpen

“We zien duidelijk dat de curve van de 65-plussers piekt voor de eerste verticale lijn, en dat de pieken bij de jongere leeftijdsgroepen later komen, vooral op het moment van de drastische maatregelen van 13 maart”, legt gezondheidseconoom Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. “Dit betekent dat de grote meerderheid van de 65-plussers al eerder aan social distancing is begonnen, en dus het advies van het wetenschappelijk comité wellicht beter is beginnen volgen, dan de rest van de bevolking.”

De enquête staat op de website www.corona-studie.be. Ze kan opnieuw worden ingevuld op dinsdag 24 maart van 10 tot 22 uur.

De drie grote maatregelen:

11 maart: in Vlaanderen werd bezoek aan rusthuizen ingeperkt, en sociale ontmoetingshuizen voor senioren gesloten. Deze maatregelen waren enkele dagen eerder al genomen in Brussel en Wallonië.

13 maart, middernacht: start drastische maatregelen zoals aangekondigd op 12 maart ‘s avonds: sluiting scholen, sluiting horecazaken.

18 maart, middag (aangekondigd op 17/3, de dag van de enquête): verbod niet-essentiële verplaatsingen, verplichting telewerk, verbod op samenscholing, etc.

MEER OVER Coronavirus

GRATIS CORONA NIEUWS