Plan voor tram- en busnet in Antwerpen: meer inzet op grote lijnen, maar ook meer overstappen

In Antwerpen hebben De Lijn en Koen Kennis, voorzitter van de Vervoerregioraad en schepen van Mobiliteit, donderdag toelichting gegeven over de toekomst van het tram- en busnet in Antwerpen. “Ik ben ervan overtuigd dat we naar beter openbaar vervoer gaan”, zei Kennis.

De tussentijdse stand van zaken komt er na ongerustheid over afgeschafte en ingekorte tramlijnen in de laatste weken. “De berichten die daarover zijn verschenen, waren voorbarig”, zegt Kennis. “We willen hierbij nuance en context bieden.”

De Lijn en de vervoerregio Antwerpen, waarin de 32 steden en gemeenten uit de regio vertegenwoordigd zijn, werken aan een nieuw vervoersplan dat eind 2021 in werking zal treden. “Dat plan is voor 80 à 90 procent afgewerkt”, zegt Kennis. “De Lijn gaat nu nog rond bij de verschillende gemeenten om te luisteren naar vragen en bemerkingen.”

Meer overstappen

Het nieuwe plan gaat uit van het principe van basisbereikbaarheid. “Op de lijnen waar veel vraag is wordt het grote materiaal ingezet, die lijnen worden dan aangevuld met meer vervoer op maat.” Dat betekent meer capaciteit voor de grote lijnen, maar ook dat de reiziger meer zal moeten overstappen. “We zetten in op combi-mobiliteit”, zegt Kennis.

Voor het Antwerpse tramnet betekent het nieuwe plan een opdeling van twee types tramlijnen. De zogenoemde M-lijnen maken gebruik van de premetro-infrastructuur. Op die drukke lijnen zullen grote trams ingezet worden die in de spits om de 6 minuten en in de daluren om de 7,5 minuten rijden. De T-lijnen, die bovengronds en meer in het gemengd verkeer rijden, rijden tijdens de spits om de 8 à 10 minuten en in de daluren elke 10 à 15 minuten.

Uitrol eind 2021

“Dit is een sterk plan met veel extra reizigerspotentieel”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn. “In april voorzien we de goedkeuring van het plan, de uitrol staat gepland op 12 december 2021, samen met de ingebruikname van de nieuwe NMBS-dienstregeling, of in de loop van de kerstvakantie dat jaar.”

Bekijk het voorstel voor het nieuwe tramnet in Antwerpen:

Volgens het plan worden dit de snelle buslijnen die om het kwartier of het halfuur moeten rijden:

Volgens het plan worden dit de hoogfrequente buslijnen die om de tien tot vijftien minuten moeten rijden:

Volgens het plan worden dit de buslijnen die om het kwartier tot het halfuur of om het uur moeten rijden:

Bekijk ook:

Kan Antwerpen iets leren van het openbaar vervoer in Brussel?

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen