CD&V: “N-VA moet kans krijgen volwaardig te participeren”

Print

Video: Belga

“N-VA moet de kans krijgen volwaardig te participeren aan de vorming van een federale regering.” Die boodschap stuurt CD&V-voorzitter Joachim Coens naar informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle, nadat 63 procent van de leden van de partij tijdens een interne bevraging heeft gezegd dat een meerderheid aan Vlaamse zijde binnen een regering absoluut noodzakelijk is.

In totaal namen 7.100 leden deel aan die bevraging: 4.200 op zaterdag en 2.900 op zondag. Intussen rezen er vragen over de betrouwbaarheid van de peiling. De resultaten van zondag lagen in lijn van wat er daags voordien binnenliep. De peiling werd maandagmorgen stopgezet om mogelijke manipulaties te voorkomen, maar Coens is ervan overtuigd dat er zich geen enkel probleem stelt.

Uit zeven omschrijvingen kozen de leden er twee als prioriteit: koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit enerzijds en betaalbare, toegankelijke en nabije zorg anderzijds. Het resultaat waar het meest naar werd uitgekeken, was het standpunt van de achterban over de vraag of er een meerderheid aan Vlaamse kant moet zijn binnen de federale regering. Die stelling bleek voor 63 procent van de leden absoluut noodzakelijk. Voor 37 procent van de leden is het belangrijk dat er sowieso een regering komt, desnoods met een Vlaamse minderheid.

De partijleiding wordt daarmee gesterkt in de koers die ze al maanden vaart. “Het is onze opdracht rekening te houden met de inhoudelijke thema’s én met het streefdoel om een Vlaamse meerderheid te ambiëren”, concludeerde Coens.

Hij gaf aan dat CD&V altijd zal ingaan op uitnodigingen om gesprekken te voeren, “maar we zouden het onbegrijpelijk vinden als niet elke democratische partij de kans zou krijgen voluit te participeren aan de vorming van een regering”. Even later expliciteerde Coens dat hij daarmee op N-VA doelde.

Het was meteen een duidelijke boodschap richting informateurs Dewael en Laruelle. Coens gaf aan dat de uitnodigingen die CD&V van hen ontving, zich steevast situeerden richting een Vivaldi-coalitie, dus met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. En voor CD&V moet het dus de andere richting uitgaan, met N-VA aan boord. Om 16 uur brengen de informateurs verslag uit op het Paleis. Het ziet er dus naar uit dat zij het geweer van schouder moeten veranderen.

Nu in het nieuws