De Kempense steden pleiten vurig voor betere treinverbindingen en materiaal, maar niet allemaal even graag vanop dezelfde niveaus. © Hans Otten

Geelse college verwerpt protestbrief aan NMBS, Herentalse college omarmt hem

De gemeenteraden van Geel en Herentals behandelden deze week een vraag vanuit de oppositie om via een brief beter treinverkeer in de Kempen te bepleiten. De respons op de twee raden kon niet harder verschillen.

Hans Otten