Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis deelt bij de start van de zone 30-campagne ballonnen uit. rechts: Fenna Bouve © Patrick De Roo

COLUMN. 30 ìs de max, maar enkel met snelheidsboetes!

Fenna Bouve (40) woont met haar man en twee kinderen in Borgerhout. Sinds kort verzet ze zich tegen het te snel rijdend verkeer in onze straten in de aangevuurde bewonersactiegroep door haar aangevuurde bewonersactiegroep 30MAX. Voor deze krant is zij een van de vier columnisten mobiliteit.

FENNA BOUVE

30 is de max. Met die slogan en een hartjesballon werd in de laatste weken de aandacht stadsbreed gevestigd op onze zone 30. Want ondertussen - jezus, ik mag hopen dat het ondertussen is doorgedrongen - geldt die in alle Antwerpse woonwijken, op 95% van het grondgebied. Dit was dus ein-de-lijk, twee jaar na de invoering, de eerste grote informatiecampagne. Aha! Wil dat zeggen dat er nu ook boetes gaan uitgeschreven worden tegen overtreders? Nope. Dat gebeurt niet en dat vinden wij van de burgeractiegroep 30MAX - zouden wij trouwens als inspiratie gediend hebben voor de campagne? - nog altijd on-voor-stelbaar.

LEES OOK. Stad lanceert campagne tegen snelheidsduivels: bewoners moeten zone 30 zichtbaar maken

Zeg niet dat het niet kàn, een flitspaal in een zone 30. Want er staat er één, hoor: in de tunnel onder de Nationale Bank. Maar daar passeren nu net nooit fietsers of voetgangers - en het hele punt van de zone 30 is dat het verkeer veiliger en leefbaarder wordt in woonwijken. Dus, euh…?

Waarom, waarom wordt er toch zo getalmd met handhaving in de vorm van snelheidscontroles? In Gent doen ze het. In Zürich doen ze het. Gene zever, beboeten werkt. (Ooit al sneller gereden dan 30 km/u in die stomme tunnel? Nee toch?)

Studenten mobiliteit leren het in hun eerste jaar: verkeersveiligheidsbeleid is als een stoel die enkel recht blijft staan als hij drié poten heeft. De eerste poot is infrastructuur aanpassen: denk verkeersdrempels, brede straten versmallen, hoeken verbreden. De tweede poot is sensibiliseren: zorgen dat iedereen het weet en ziet, dus denk verkeersborden en 30-markeringen op straat. De derde poot is handhaven. Als bestuurders doorhebben dat er géén pakkans is, waarom zouden ze zich dan aan de limiet houden? Ik zie het nog elke dag met het blote oog: de zone 30 wordt niét gerespecteerd. Metingen met onze flitsfiets wijzen uit dat 40 procent van de bestuurders te snel rijdt. De investeringen van de stad in campagnes, infrastructuur en signalisatie zijn dus maar zinvol én de zone 30 een succes, als alle drie doorgedreven worden uitgevoerd.

Kunnen maar niet willen

Het wettelijke kader is er wel degelijk om vandaag al te handhaven door de politie. Het ontbreekt aan meetinfrastructuur - zoals een mobiele flitspaal - en er zijn andere prioriteiten. Nochtans is het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers en voetgangers flink gestegen sinds de invoering van de zone 30. Echt waar!

We horen vaak: de politie wil geen boetes uitschrijven, want het parket seponeert ze toch, met het argument ‘de straat is niet genoeg ingericht als zone 30’. Is de kous daar dan mee af? Toon ons dan eens cijfers van het aantal geseponeerde boetes op die grond?

Nog een veelgehoorde tegenpruttel: Geef ons als stad de bevoegdheid om van een snelheidsovertreding een GAS-bevoegdheid maken, dan kunnen stadsambtenaren boetes uitschrijven. Liever niet, want welk signaal geef je als snel rijden over dezelfde kam wordt geschoren als uw vuilzak te vroeg buitenzetten? Maar kom, gesteld dat we dit aanvaarden als betere oplossing dan geen boetes uitschrijven: wanneer komt er eens schot in de zaak? Dit wordt al meer dan twee jaar aangekondigd. En zullen er dan plots wel meetinfrastructuur en mensen voor de controles en administratie voorzien worden, middelen die er nu al niet zijn?

Het komt hierop neer: ons stadsbestuur wìl geen snelheidsboetes uitschrijven, om allerlei onbegrijpelijke redenen die er eigenlijk niet toe doen. Maar dit is niet houdbaar. De burger- en mobiliteitswetenschap roept het luid voor wie het wil horen: Wil een stad een goede zone 30? Dan zal ze óók moeten handhaven. Komaan stad! 30 ìs de max!

MEER OVER Column Fenna Bouve

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio