Aangeboden door Informazout

© Shutterstock

Stop eens een GFT-zak in je tank

Ken je deze nieuwe CO2-neutrale brandstoffen?

Denk je bij FAME aan een televisieserie of een film, bij BTL aan een broodje en bij HVO aan een middelbare school in Nederland? Bijna juist. Het zijn eigenlijk namen van nieuwe vloeibare brandstoffen. Meer weten? Wij spijkeren graag je kennis bij.

Heel wat consumenten trachten minder CO2 uit te stoten en Europa wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. Ook de stookoliesector is helemaal mee in dat verhaal. In een ander artikel kan je lezen hoeveel energie je kan besparen (en dus minder CO2 uitstoten) door te isoleren, over te schakelen op een condenserende ketel en te kiezen voor een hybride verwarmingssysteem. Maar met koolstofneutrale vloeibare brandstoffen kan je nog een stap verder gaan. Zij dragen niet bij tot de klimaatverandering. En je kan ze perfect in bestaande stookolie-installaties gebruiken. Over welke brandstoffen gaat het precies?

1. FAME: de kracht van recyclageolieZo vlot als het letterwoord FAME bekt, zo’n tongbreker is de lettercombinatie bij nader toezien. Even diep ademhalen: Fatty-Acid Methyl Ester of vetzuurmethylester is biodiesel gemaakt van gerecycleerde dierlijke en plantaardige olie. FAME wordt gemengd met stookolie of diesel om schonere brandstof te maken. Deze biodiesel of biomazout is een hernieuwbare en dus duurzame energiebron. Biomazout heeft een aantal pluspunten in vergelijking met fossiele brandstof: het is een onuitputtelijke brandstof, biologisch afbreekbaar, en met een lagere koolstofuitstoot en zwavelgehalte. Biodiesel geeft bij de verbranding niet meer CO2 af dan het tijdens zijn productie heeft opgenomen, vandaar dat we van klimaatneutraal kunnen spreken.FAME wordt nu al gebruikt in de transportsector en is beschikbaar in grote hoeveelheden. De volgende stap is het gebruik ervan voor verwarming. Op verschillende plekken in Europa, en ook in België, verwarmen testgezinnen zich nu al probleemloos en in alle comfort met een mix van FAME en stookolie.

2. BTL: stop een GFT-zak in je tankDe oplettende lezer heeft het gemerkt: het is BTL en dus niet BLT (Bacon Lettuce Tomato). Maar met brood- en tomatenresten zou je nochtans al een eind kunnen geraken. De Engelse afkorting Biomass-To-Liquid zegt het helemaal: dit is koolstofneutrale brandstof die gemaakt wordt van biomassa of afvalstoffen, zoals GFT-afval, houtpulp, plantaardige olie of algen. In het Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) staat een proefinstallatie die benzine, diesel, stookolie of zelfs kerosine kan produceren uit niets anders dan… stro. Dat bewijst dat het nu al mogelijk is om CO2-neutrale brandstof te produceren op basis van landbouwafval. Het is enkel een kwestie van het opschalen van de productie en het doen zakken van de kosten.

3. HVO: brandstof met waterstofbehandelingOm het allemaal nog een beetje ingewikkelder te maken, bestaat er ook zoiets als HVO. Dat staat voor Hydrotreated Vegetable Oils, plantaardige oliën en vetten die behandeld zijn met waterstof. Het grote verschil met FAME zit hem in die behandeling met waterstof. Die zorgt ervoor dat uit plantaardige oliën een alternatieve, duurzame brandstof wordt gemaakt die niet alleen kan worden bijgemixt, maar die ook in 100%-concentratie gebruikt kan worden in bestaande dieselauto’s en stookoliebranders. HVO zorgt voor een CO2-reductie tot maar eventjes 90% in vergelijking met gewone stookolie. En het allersterkste: de productiekosten van HVO zijn vergelijkbaar met die van stookolie. Hier is het enkel nog wachten op het verhogen van de productie en meer aanbieders om aan de enorme vraag te beantwoorden. Maar het gaat niet lukken om aan de wereldvraag naar brandstof tegemoet te komen met enkel plantaardige brandstoffen. En daarom kijken we reikhalzend uit naar een nog straffere en milieuvriendelijkere vloeibare brandstof: de E-fuels.

4. E-fuels: brandstof uit CO2 en stroomKan het nog sterker? Ja, toch wel. E-fuels zijn de laatste telg van de steeds groter wordende familie van hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Belangrijk in hun naam is de “E”, die staat voor groene elektriciteit. Deze brandstoffen lossen het probleem op dat hernieuwbare energie een grillig productiepatroon kent. Er is veel stroom als er veel wind en/of zon is. Er is weinig of geen stroom als de wind niet waait of de zon niet schijnt. Op het ene moment zit je met een productieoverschot, op het andere moment met een tekort. Een deel van de oplossing bestaat erin dat die groene stroom gebruikt wordt om hernieuwbare brandstoffen te maken waarbij ook CO2 wordt afgevangen uit de lucht. Zo wordt een deel van het broeikasgasprobleem een deel van de oplossing. In feite maakt men de overtollige groene elektriciteit vloeibaar zodat die in jouw tank kan worden opgeslagen en gebruikt voor een duurzame verwarming. En als je een hybride verwarmingsinstallatie hebt dient het als koolstofneutraal buffervat voor die momenten waarop de hernieuwbare energie ontoereikend is. Je leest er alles over in het artikel over E-fuels.

Meer weten over hernieuwbare brandstoffen?Lees het online dossier of raadpleeg de gids »