Aangeboden door Informazout

© INERATEC

Hoe E-fuel drie problemen in één klap oplost

De brandstof van de toekomst is klimaatneutraal

Vergeet de broeikasgassen van vandaag. Binnen afzienbare tijd verwarmen we onze huizen met synthetische vloeibare brandstof op basis van CO2 en groene stroom. En dat is geen sciencefiction.

Jouw stookolie-installatie wordt de schakel op een duurzame verwarmingstoekomst. Zeker als je reeds een condenserende hoogrendementsketel hebt, die staat voor superieure technologie met een uitstekend rendement. Het is namelijk nu al mogelijk om bestaande mazoutketels met (bijgemixte) hernieuwbare brandstof te doen werken in de plaats van met mazout. Het is alleen nog een kwestie van schaalbaarheid en betaalbaarheid voor E-fuel helemaal doorbreekt. Nog nooit van E-fuel gehoord? Lees even mee.

Brandstof op basis van CO2Om te begrijpen welke energierevolutie er zit aan te komen, trokken we naar het Duitse Karlsruhe, waar een jonge startup brandstof maakt op basis van groene stroom en CO2. Zo mogelijk nog sterker: die CO2 oogsten ze gewoon uit de stadslucht. Hoe slagen ze erin om met dat verfoeide broeikasgas een deel van de oplossing aan te bieden?In het P2X Kopernikus project, een Duits overheidsprogramma, komen drie problemen samen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd op het gebied van energie en emissies: de onberekenbaarheid van hernieuwbare energieproductie, het teveel aan CO2 in de lucht en de behoefte aan uitstootvrije vloeibare brandstoffen. Dat laatste is niet alleen essentieel voor de uitstootvrije toekomst van stookolieketels, maar ook voor emissievrij vrachtverkeer, autoverkeer op de lange afstand, scheepvaart en luchtvaart. Door die drie problemen aan elkaar te koppelen, zijn de Duitsers tot een geniale en werkbare oplossing gekomen.

Hernieuwbare energie opslaanDe wereld produceert steeds meer hernieuwbare energie via zon-, wind- en waterkracht. Een goede zaak voor het klimaat. De twee grootste problemen van hernieuwbare energie zijn de wisselvalligheid en de opslag. Op sommige momenten is er te veel stroom, op andere te weinig. Het Kopernikus-project onderzoekt drie manieren om hernieuwbare stroom op te slaan: Power-to-Gas (productie van waterstof met groene stroom bijvoorbeeld), Power-to-Liquid (productie van vloeibare brandstoffen met groene stroom) en Power-to-Chemicals (productie van basischemicaliën met hernieuwbare energie). Op al deze domeinen werden al aanzienlijke vorderingen gemaakt. Voor de stookoliegebruiker is de productie van vloeibare brandstof uit hernieuwbare stroom en de verlaging van het CO2-gehalte in de atmosfeer zeer interessant. Die nieuwe ‘groene’ brandstof kan immers probleemloos de stookolie aanvullen of vervangen in jouw bestaande installatie.

CO2 oogstenVerbrandingsprocessen zorgen ervoor dat er te veel CO2 in de atmosfeer zit, wat zoals bekend bijdraagt tot de klimaatverandering. De industrie kent al een aantal processen om die CO2 bij de basis af te vangen, zoals bijvoorbeeld bij de productie van cement. Maar is het ook mogelijk om (veel minder geconcentreerde) CO2 uit de atmosfeer te halen? Het antwoord is ja. Dat wordt bewezen door Climeworks, een bedrijf dat erin slaagt om CO2 uit de omgevingslucht te filteren. Uitstoot van dit proces? Zuivere lucht en geconcentreerde CO2. Enig probleem is dat de aldus geoogste CO2 (voorlopig) duurder is dan CO2 die bij industriële processen vrijkomt.

E-fuel producerenEven recapituleren: we hebben dus overvloedige groene energie en we kunnen CO2 uit de lucht halen. Als we die energie zouden kunnen opslaan in brandstof en ondertussen ook nog CO2 uit de lucht zouden halen, zou dat wel heel mooi zijn. Alles komt samen op de campus van het Karlsruhe Institut für Technologie (KIT). Daar draait een productie-eenheid die synthetische brandstof maakt uit groene stroom en CO2. Op de campus wordt CO2 geoogst in een module van Climeworks. Dat is de eerste stap van het proces.In een tweede fase worden CO2 en waterdamp gesplitst tot koolmonoxide en waterstof, met technologie van het energiebedrijf Sunfire. Uit dit gasmengsel worden langere koolwaterstofketens gebouwd via een proces van Ineratec, een spin-off van het KIT.Het KIT ontwikkelde de laatste en cruciale stap van de module. Hierin worden de lange ketens van koolwaterstoffen gesplitst om de basiscomponenten voor benzine, kerosine of stookolie te maken.Het hele proces past in een scheepscontainer, en is dus compact. Maar het systeem is bovendien modulair. Het kan dus perfect worden opgeschaald en gebouwd op plekken met een overvloed van CO2 en/of groene energie. Voorlopig is de productie van synthetische brandstof uit groene stroom en CO2 nog duurder dan die van fossiele brandstoffen, maar schaalvergroting kan op termijn leiden naar concurrentiële prijzen.

De toekomst van vloeibare brandstofDe proefopstelling in Karlsruhe toont aan dat het mogelijk is om klimaatneutrale vloeibare brandstof te produceren. Klimaatneutraal, want bij de verbranding van e-fuel (op basis van hernieuwbare energie), komt CO2 vrij, maar die dient dan weer als grondstof voor de productie ervan. De Duitsers zijn er dus in geslaagd om de CO2-kringloop te sluiten. Deze hernieuwbare brandstof kan gemengd worden met fossiele brandstoffen, zoals stookolie, en ze op termijn vervangen. Ook in bestaande verwarmingssystemen, die je dus rustig kunt blijven gebruiken terwijl het aandeel bijgemengde E-fuel toeneemt tot het uiteindelijk 100% bereikt. Net zoals dat voor vrachtverkeer, autoverkeer op de lange afstand, de scheepvaart en de luchtvaart het geval zal zijn.

Loop jij ook warm voor een duurzame toekomst?Vind hier jouw ideale verwarmingsinstallatie, of meer informatie over e-fuels. »