Honderd bezwaarschriften tegen aanleg dorpspark: “Formulier staat vol onwaarheden”

Het dorpspark van Massenhoven zou zich uitstrekken met een pad vanaf het kanaal langs de kerk tot het kasteeldomein. Foto: Kristin Matthyssen

Honderd bezwaarschriften tegen aanleg dorpspark: “Formulier staat vol onwaarheden”

Print
Zandhoven / Massenhoven -

Het openbaar onderzoek naar het dorpspark dat de gemeente Zandhoven in Massenhoven wil aanleggen, is net afgesloten. Honderd inwoners dienden een bezwaarschrift in. Opmerkelijk want de plannen hebben net tot doel om de inwoners te plezieren, omdat het om een opwaardering van hun dorp gaat.

De gemeente liet landschapsbureau Omgeving in 2016 plannen uittekenen hoe de vijf deeldorpen in de toekomst het best zouden evolueren. Voor Massenhoven kwam het erop neer dat er een groot groen dorpspark aangelegd zou worden dat zich uitstrekt van de kanaalzone rond de kerk tot het kasteeldomein van Montens, om de groene en rustgevende troeven van Massenhoven verder in de kijker te zetten. De aanleg zou zo’n 400.000 euro kosten.

De gemeente is aanvrager en vergunningverlenende overheid. “We gaan de bezwaarschriften analyseren en zeker rekening houden met fundamentele bezwaren”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Maar de meeste bezwaarschriften zijn voorgedrukte formulieren die ondertekend werden, vooral door bewoners uit de wijk Vogelzang. Het lijkt erop dat enkelingen van deur tot deur zijn gegaan. Er staan enkele onwaarheden op dat formulier, zoals de bewering dat er veel bomen zouden sneuvelen die niet terug geplant zullen worden. Die bewering is onjuist, wie diep genoeg inzoomt op de digitale plannen ziet dat er meer bomen worden bij geplant dan dat er verdwijnen. Er wordt op dat voorgedrukt bezwaarschrift verder beweerd dat wij een breed betonnen pad willen aanleggen waar nu nog gras ligt. Ook dat klopt niet.”

Het is de bedoeling om dit najaar met de aanleg van het dorpspark in Massenhoven te starten, rekening houdend met de nuttige suggesties uit de bezwaarschriften.

LEES OOK. Dorpspark strekt zich uit van kanaal tot kasteel

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio