Themabeeld © Shutterstock

“Samengestelde gezinnen zijn niet killer of complexer dan klassiek gezin”

Samengestelde gezinnen zien er anders uit maar functioneren even goed als klassieke gezinnen. Dat toont een nieuw deel van de gezinsenquête van de Vlaamse overheid, waarover De Morgen maandag bericht.

jvh

Aan de buitenkant lijkt het complex. Een gescheiden vrouw bijvoorbeeld die met haar nieuwe partner haar eigen kinderen en die van hem of haar opvoedt én samen met die nieuwe geliefde ook nog eens kinderen krijgt. Anno 2020 is een op de tien Vlaamse gezinnen zo’n knutselwerkje. En omdat het bricoleren lijkt met de meest fundamentele relaties, leeft het idee dat dat in een samengesteld gezin lastiger loopt.

Maar uit de gezinsenquête van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin blijkt dat het er in deze gezinnen even geborgen aan toegaat als in de klassieke, ‘intacte’ gezinnen. De grote steekproef is afgenomen bij 2.189 mensen met minstens één kind jonger dan 25 jaar.

De samengestelde gezinnen blijken even goed te functioneren als de intacte. De bevraagden uit zo’n gezin voelen zich even goed als wie in een klassiek gezin leeft. Ze zijn even tevreden met hun sociaal leven, krijgen evenveel sociale steun en de kwaliteit van hun liefdesrelatie is even stevig.

Ouders

Ouders in samengestelde gezinnen beleven de opvoeding als even boeiend, vervullend en vermoeiend. De samengestelde gezinnen zijn bovendien niet rommeliger: als het gaat om organisatie en regelmaat, ontwaren de onderzoekers geen betekenisvolle verschillen. De sfeer en het ‘gezinsfunctioneren’ zitten even goed. Dat is gemeten met vragen naar de mate waarin ouders en kinderen gevoelens bespreken, elkaar vertrouwen en steunen en samen beslissingen nemen.

Wel gaat het er op drie punten die ‘typisch’ lijken wat anders aan toe. Zo zijn ouders in samengestelde gezinnen ietsje minder betrokken bij de kinderen. Ze maken wat minder vaak tijd vrij voor activiteiten met de kinderen en stiefvaders staan minder mee in voor de opvoeding.

NIET TE MISSEN