8,7 procent van piepjonge kinderen in Malle groeit op in kansarmoede

Vooral op vlak van inkomen, arbeid en opleiding scoort Malle slecht. Foto: Karel hemerijckx

8,7 procent van piepjonge kinderen in Malle groeit op in kansarmoede

Print
Malle -

Volgens de kansarmoede-index van Kind en Gezin groeit 8,7 procent van de kinderen in Malle tussen 0 en 3 jaar in kansarmoede op. Dat cijfer blijft stabiel in vergelijking en ligt onder het Vlaams (14,1 procent) en het provinciaal (18 procent) gemiddelde, maar schepen voor armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA) wil het toch nog lager krijgen.

Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. De kansarmoede-index is dan ook een belangrijk instrument voor lokale besturen.

“Wanneer een gezin eerder zwak scoort op drie of meer domeinen, is dit gezin volgens Kind en Gezin kansarm”, legt schepen Patho uit. “Voor Malle scoren de domeinen ‘inkomen’, ‘arbeid’ en ‘opleiding’ het slechtst. In onze gemeente groeit 8,7 procent van de 0 tot 3-jarigen op in een kansarm gezin. Dat komt ongeveer neer op een dertigtal piepjonge Mallenaren. Dat cijfer valt te verklaren door het aantal leefloongerechtigden, het groot aanbod van sociale woningen en de eerder hoge huurprijzen op de private woonmarkt. 8,7 procent is te veel.”

De sociale dienst van gemeente Malle en het Huis van het Kind blijven daarom actief werk maken van het voorkomen en bestrijden van kinderarmoede. “Een betaalbare woning en duurzaam werk zijn daarbij essentieel, zo tonen de cijfers aan. Als gemeente past Malle tal van sociale voordelen toe aan mensen in armoede zoals eerste leeftijdsmelk voor pasgeborenen, sociaal tarief voor kinderopvang Pinkeltje, de vrijetijdspas, enz. Daarnaast werken onze maatschappelijk werkers heel intens op activering en het verwerven van een duurzame job. Samen met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere partners realiseren we betaalbare woningen. Voor de meest kwetsbare kinderen in Malle doen we een extra inspanning en springen we bij voor schoolkosten, noodzakelijke medische kosten en dergelijke.”

Het Huis van het Kind van Malle bestaat dit jaar vijf jaar en is voor het sociale beleid van Malle van enorm belang. “De goede samenwerking met externe partners zoals Kind en Gezin en de gerichte doorverwijzing tussen het Huis van het kind en de eigen sociale dienst maken wel degelijk een verschil. We merken dat gezinnen die in problemen dreigen te komen, hierdoor sneller verder worden geholpen.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio