Deze bewoners van De Wending houden de moed erin, maar een groeiend aantal senioren kan de rusthuisfactuur niet meer betalen zonder tussenkomst van het OCMW. © Mia Uydens

Aantal leefloners stagneert: fors minder vluchtelingen, maar meer senioren vragen hulp OCMW

Het aantal leefloners in Turnhout stagneert. Opvallend is wel dat de instroom van vluchtelingen is gedaald, maar dat het aantal senioren dat bij het OCMW moet aankloppen, toeneemt.

Guy Van Nieuwenhuysen
DOEN!