Onderwijsminister Ben Weyts. © BELGA

Schooldirecteurs slaken noodkreet over besparingen: “Kwaliteit van het onderwijs komt in gevaar”

Er heerst grote onrust in de leraarskamer. Dat zegt een groep van 27 directeurs die advies geeft aan de katholieke koepel. In een brief aan Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) slaan zij alarm over de geplande besparingen in het middelbaar, te midden van grote hervormingen en een groeiend lerarentekort. “De kwaliteit die van ons verwacht wordt, komt in gevaar.”

Jens Vancaeneghem

“Als de minister niet naar ons luistert, dan gaan we moeilijk doen”, zegt Theo Gorssen, directeur van een scholengemeenschap in Mol. Hij is een van de 27 schooldirecteurs die advies geeft aan de katholieke koepel en optreedt als een soort spreekbuis van de middelbare scholen. “Het secundair onderwijs is zogezegd het potteke waar veel geld zit. Maar wij kampen ook met veel uitdagingen. Het wordt tijd dat de minister dat erkent en er ook iets aan doet.”

De reden waarom de directeurs nu aan de alarmbel trekken, heeft alles te maken met de geplande besparingen. Dit jaar moet het secundair 20 miljoen euro inleveren. Een bedrag dat tegen het einde van de legislatuur oploopt tot 100 miljoen. Waar Weyts dat geld wil halen, is nog onduidelijk. Volgens de koepels is er zelfs nog geen overleg geweest, terwijl bij de begrotingscontrole in april al knopen doorgehakt moeten worden.

De besparingen zijn voor de directeurs de druppel in een al zorgwekkende context. In hun brief aan minister Weyts zeggen ze zich grote zorgen te maken over de verdere hervorming van het secundair. Voor het eerste middelbaar is die dit schooljaar van start gegaan, het tweede middelbaar volgt in september, het derde in 2021, enzovoort. “Het is ongezien dat een sector die reorganiseert tegelijkertijd moet inleveren op omkadering en ondersteuning”, staat in de brief.

Meer tijd nodig

“Voor de tweede graad zijn zelfs nog geen eindtermen, terwijl we tegen het einde van dit schooljaar moeten beslissen welke richtingen we in het derde middelbaar willen programmeren”, zegt Sam Heyerick, directeur van het VTI in Deinze. In de brief vragen de directeurs meer tijd en ruimte, maar Heyerick gaat zelfs zo ver om uitstel te vragen voor de hervorming van de tweede graad. “Zoals het er nu aan toegaat, is het niet langer haalbaar”, zegt hij.

Bijkomend probleem is dat de directeurs nog amper leerkrachten vinden. “Het vele werk om de plannen uit te rollen, komt dus op de schouders van minder leerkrachten terecht”, zegt Eric Van Huffelen, directeur van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle. “Daardoor raken ook zij overwerkt en dreigen we in een vicieuze cirkel te geraken. De situatie is in jaren nooit zo zorgwekkend geweest. De kwaliteit die de minister – terecht – van ons verwacht, komt in gevaar.”

De directeurs hopen in eerste instantie dat ze bij Weyts op de koffie mogen om concrete voorstellen te doen. Een eis waar Ben Weyts op ingaat. “Ik begrijp de bezorgdheid van de directeurs zeker”, zegt hij. Tegelijkertijd hamert hij wel op de extra investeringen die hij wil doen om het basisonderwijs te versterken en om het lerarentekort aan te pakken (telkens 100 miljoen euro). Vraag is dus wat het gesprek tussen beide partijen zal opleveren.

MEER OVER Onderwijs

Nu in het nieuws