Broeder Guerric op de receptie naar aanleiding van zijn priesterwijding in 2013. Hij is nu kluizenaar in Zuid-Frankrijk geworden, maar blijft ook trappist. © Mia Uydens

Monnik uit Westmalle trekt zich terug in Provence als kluizenaar: “Maar hij blijft deel van onze gemeenschap”

Broeder Guerric Aerden (64), die in 2018 nog als novicenmeester de campagne ‘Mannen die van het leven houden’ opzette in de Abdij der Trappisten in Westmalle, heeft zich teruggetrokken in Zuid-Frankrijk om er als heremiet of kluizenaar te leven. Hij blijft tegelijk monnik in Westmalle. “Dat is niet uitzonderlijk”, legt abt Nathanael uit.

Kristin Matthyssen


DOEN!