Scoutsgroep Hellegat-Noeveren brengt jubileumboek uit

De 37ste Don Bosco scoutsgroep Hellegat-Noeveren startte eind vorig jaar haar 75ste jaar dat een feestelijk slot in Hellegat moet krijgen in het weekend van 25-26 april. Enkele oudscouts en oud-leiders doken voor de gelegenheid in de archieven, bezochten leden van het eerste uur en scanden oude foto’s in om zo de geschiedenis van de scoutsgroep in een lijvig boek te doen herleven. Het boek bevat 256 pagina’s, telt 660 foto’s en schenkt in foto of tekst aandacht aan 620 leden. Het omslag werd door oudscout Luc De Boeck ontworpen. Het boek, dat 37,75 euro kost, is alleen maar te verkrijgen via een overschrijving op de rekening van de vzw Scoutsvrienden 37ste Don Bosco Hellegat-Noeveren met vermelding HET BOEK.DOEN!